Aandeelhoudersovereenkomsten

WINNAAR DRIEJAARLIJKSE PRIJS VAN HET ANTWERPS NOTARIAAT

Op 12 december werd door Rod Hodin, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep als voorzitter van jury de driejaarlijkse prijs van het Antwerps notariaat uitgereikt voor 2019. Uit vijftien inzendingen waarvan 12 proefschriften werd het proefschrift “Aandeelhoudersovereenkomsten: onderzoek naar de wilsautonomie van aandeelhouders in nv en bv(ba)” van Nick Hallemeesch bekroond. Hiermee vervoegt hij als negentiende laureaat een prestigieuze lijst van laureaten: Roger Dillemans, Walter Pintens, Luc Weyts, Alain Laurent Verbeke, Jan Bael, Annelies Wylleman, Ruud Jansen, Nicolas Carette en Valerie Withofs.

Dit boek creëert een algemene theorie van aandeelhoudersovereenkomsten, die een gefundeerd antwoord biedt op de vele vragen die in de praktijk rijzen. Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten en van de (vaak dwingende) wet die de statuten aanvult? Is de raad van bestuur verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst na te leven? Kunnen rechtshandelingen die strijdig zijn met een aandeelhoudersovereenkomst, nietig verklaard worden?
Auteur(s):
Nick Hallemeesch
boek | verschenen | 1e editie
mei 2019 | xxiv + 338 blz.

Hardback
€ 98,-


ISBN 9789400010550

Inhoud

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig instrument om de structuur van de vennootschap aan te passen aan de noden van de onderneming en de aandeelhouders, of dit nu een familiebedrijf, een start-up of een genoteerde vennootschap is.

Aandeelhouders verbinden zich wat betreft de uitoefening van hun lidmaatschaps- en vermogensrechten en moduleren de overdraagbaarheid van hun aandelen. Op die manier beïnvloeden zij de werking van de vennootschap en de samenstelling van het aandeelhouderschap, net zoals de statuten. Tegelijkertijd gelden voor overeenkomsten niet dezelfde regels en waarborgen als voor de statuten, en rijst de vraag of de principes van het verbintenissenrecht – met name contractvrijheid en de primauteit van uitvoering in natura – niet moeten worden begrensd ter bescherming van minderheidsaandeelhouders, de schuldeisers en de vennootschap zelf. De Belgische wetgever heeft in 1991 een wettelijk regime ingevoerd en heeft daarbij de geldigheid van sommige soorten van aandeelhoudersovereenkomsten, zoals stemovereenkomsten, principieel aanvaard. Hij heeft echter ook veel vragen opengelaten. Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten en van de (vaak dwingende) wet die de statuten aanvult? Is de raad van bestuur verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst na te leven? Kunnen rechtshandelingen die strijdig zijn met een aandeelhoudersovereenkomst, nietig verklaard worden?

Dit boek, dat het resultaat vormt van doctoraal onderzoek, creëert een algemene theorie van aandeelhoudersovereenkomsten, die een gefundeerd antwoord biedt op de vele vragen die in de praktijk rijzen.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Normatief kader (p. 11)

Hoofdstuk III. Principiële geldigheid (p. 29)

Hoofdstuk IV. Uitwerking tegenover derden (p. 47)

Hoofdstuk V. Verhouding tot statuten en wet (p. 83)

Hoofdstuk VI. Geldigheidsvoorwaarden (p. 153)

Hoofdstuk VII. Afdwinging (p. 207)

Hoofdstuk VIII. Uitwerking in vennootschapsgroepen (p. 269)

Hoofdstuk IX. Besluit (p. 297)

Bibliografie met afkortingen (p. 309)

Lijst van rechtspraak (p. 335)