Vlanot Jaarboek 2021

Dit jaarboek bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk.
Vlanot Jaarboek 2021 bevat bijdragen in volgende domeinen: Familiaal vermogensrecht; Vennootschapsrecht; Goederenrecht; Ruimtelijke ordening; Fiscaliteit.


boek | verschenen | 3e editie
juli 2022 | xxxv + 1049 blz.

Paperback
€ 104,30 € 149,-


ISBN 9789400014886

Inhoud

Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan bij de notariskantoren. Notarissen en hun medewerkers oefenen hun beroep uit in een diverse wereld die constant in beweging is. Voortdurend aanpassen aan wat er leeft in de maatschappij is cruciaal en hoognodig.

De regelgeving, het werkinstrument bij uitstek van elke notaris, neemt jaar na jaar in omvang toe en wijzigt regelmatig. Federale, regionale en Europese wetgevende initiatieven spelen in op maatschappelijke evoluties. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Het ruime aanbod aan studiedagen van Vlanot tracht iedereen die werkzaam is binnen het notariaat vertrouwd te maken met de nieuwigheden in het vakgebied.

Dit jaarboek bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk.
Vlanot Jaarboek 2021 bevat bijdragen in volgende domeinen:
- Familiaal vermogensrecht;
- Vennootschapsrecht;
- Goederenrecht;
- Ruimtelijke ordening;
- Fiscaliteit.


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Thema 1. Familiaal vermogensrecht

Enkele aandachtspunten bij de opmaak van testamenten (p. 1)

Het erfrecht van de langstlevende echtgenote, in het bijzonder in samenloop met afstammelingen, na de Erfwet 2017 en de Erfwet 2018 (p. 91)

Vennootschapsaandelen in het huwelijksvermogensrecht. Een voortschrijdend inzicht (p. 125)

Erfovereenkomsten praktisch bekeken (p. 157)

Daden van beschikking in het licht van het gewijzigde familiaal vermogensrecht (p. 189)

Thema 2. Vennootschapsrecht

Twee jaar WVV: een tussenbalans (p. 215)

Verslaggevingsverplichtingen in de notariële vennootschapsprakijk: ¿todo claro? Of toch niet helemaal? (p. 243)

Over de scheidingslijn tussen CV en BV, met bijzondere aandacht voor statutaire bepalingen inzake toetreding, interne reglementen, uitsluiting en uittreding (p. 339)

Notariële aandachtspunten bij vermogensbewegingen in de BV en in het kader van de elektronische algemene vergaderingen (p. 377)

Wettelijke en conventionele beperkingen op de overdracht en overgang van effecten in BV en NV (p. 403)

Thema 3. Goederenrecht

Algemene beginselen van het nieuwe goederenrecht getoetst aan de notariële praktijk (p. 489)

Vruchtgebruik vanaf 1 september 2021 bekeken door een notariële bril (p. 541)

Opstalrecht en volume-eigendom in het nieuwe goederenrecht (p. 563)

Erfpachtrechten onder het nieuwe boek 3 BW (p. 599)

Mede-eigendom (p. 643)

Thema 4. Ruimtelijke ordening

Precontractuele informatieverplichtingen en notariële aansprakelijkheid bij vastgoedverrichtingen (p. 687)

Het vermoeden van vergunning (p. 777)

Zonevreemd (her)opwaarderen van leegstaande landbouwbedrijven (p. 839)

Bebouwingsvergunning, uitzonderingen en splitsing in Wallonië. (Bundeling van vertaalde uittreksels van Franstalige CoDT-fiches, raadpleegbaar op het eNotariaat) (p. 853)

Ruimtelijke ordening: aandachtspunten bij het opstellen van statuten van mede-eigendom (p. 905)

Actuele capita selecta uit de Vlaamse praktijk van het omgevingsrecht (p. 933)

Thema 5. Fiscaliteit

De zorgovereenkomst en haar fiscale gevolgen (p. 965)

Btw-topics, relevant voor het notariaat (p. 1005)

De afschaffing van het duolegaat: zijn er betaalbare oplossingen voor een testator zonder partner en kinderen? (p. 1023)

Ook interessant voor u: