Verzekeringen in de bouw

Dit werk geeft een grondig overzicht van de verplichte en de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector. Naast de beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen, de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen wordt ook de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, evenals de dading in bouwgeschillen.

Editor(s):
Kristof Uytterhoeven
boek | verschenen | 1e editie
april 2021 | xviii + 520 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400011670


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 37,-

Inhoud

Bouwen is een risicovolle activiteit die regelmatig aanleiding geeft tot schadegevallen. Bij elk bouwproject is het dan ook van het grootste belang na te gaan of de risico’s afdoende gedekt zijn door één of meer verzekeringen. De meeste bouwactoren zijn ook wettelijk en/of deontologisch verplicht om hun aansprakelijkheid (minstens) te verzekeren. Deze uitgave beoogt een grondig overzicht te geven van zowel de verplichte als van de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
In de eerste plaats worden de wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen besproken. Na een analyse van het toepassingsgebied, de inhoud en de modaliteiten van deze verzekeringen, wordt de handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen. Verder wordt de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan een aantal knelpunten bij de beslechting van een bouwgeschil. Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke aandachtspunten van een dading in bouwgeschillen, waaronder de al dan niet tussenkomst van de verzekeraar(s) als partij.

Met bijdragen van Wannes Buelens, Siegfried Busscher, Steven De Coster, Olivia de Lovinfosse, Jef Feyaerts, Anneleen Quirynen, Steven Slachmuylders, Pierre Thiriar en Kristof Uytterhoeven.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. De verplichte bouwverzekeringen. Toepassingsgebied, inhoud en modaliteiten (p. 1)

Kristof Uytterhoeven

Hoofdstuk 2. Handhavingsregeling (p. 143)

Hoofdstuk 3. De verzekering 'alle bouwplaatsrisico's' (ABR-verzekering) (p. 285)

Wannes Buelens

Hoofdstuk 4. BA Uitbating, BA Na Werken en andere niet-verplichte bouwverzekeringen (p. 387)

Siegfried Busscher

Hoofdstuk 5. Bouwgeschillen, expertise en verzekering (p. 427)

Pierre Thiriar

Hoofdstuk 6. Dading en verzekering in bouwgeschillen (p. 489)

Ook interessant voor u: