Handboek Wet Breyne

Dit handboek analyseert de volledige Woningbouwwet op een diepgravende en alomvattende wijze en heeft oog voor de talrijke praktische knelpunten.
Editor(s):
Nicolas Carette
boek | verschenen | 1e editie
september 2015 | xxvi + 556 blz.

Paperback
€ 122,50 € 175,-


ISBN 9789400006058

Inhoud

De Woningbouwwet van 9 juli 1971, de zogenaamde Wet Breyne, heeft grote implicaties voor de vele betrokken partijen bij woningbouw: de koper, de bouwpromotor, de architect, de aannemer, de notaris, de makelaar en de financiële instellingen. De draagwijdte en de sancties van deze wet (nietigheid, aansprakelijkheid en zelfs strafsancties) worden nog vaak onderschat. Ook het toepassingsgebied ervan is ruimer dan veelal wordt aangenomen: zo is de wet van toepassing op de koop op plan en sleutel-op-de-deur, maar ook bij belangrijke verbouwingen, bouwstudieovereenkomsten en heel wat commerciële verwervingen. Hoewel de wet bijna 45 jaar bestaat, zijn er nog steeds vele onduidelijkheden en twistpunten.

Het Handboek Wet Breyne analyseert de volledige Woningbouwwet op een diepgravende en alomvattende wijze en heeft oog voor de talrijke praktische knelpunten, zoals bijvoorbeeld de vraag wanneer de Wet Breyne van toepassing is, hoe de betalingsmodaliteiten en de prijs worden vastgelegd enz. Ook de problematiek van de waarborgregeling wordt grondig ontleed, net zoals de verplichtingen en het bijzondere regime van koop en aanneming, met o.m. de tienjarige aansprakelijkheid, eigendoms- en risico-overdracht en de verhoogde aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken. Ook de fiscale knelpunten van de Wet Breyne, zoals vraagstukken bij ruil, doorverkoop en gesplitste verkoop, worden niet vergeten.

Het Handboek Wet Breyne is het ultieme referentiewerk over deze belangrijke materie en is verplichte literatuur voor advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen en iedereen die met bouwpromotie in aanraking komt.

Werkten mee aan dit handboek: P. Brulez, S. Busscher, N. Carette, M. De Clercq, H. De Decker, J. Derumeaux, P.-Y. Erneux, I. Gerlo, Ch. Heeb, R. Jansen, B. Kohl, N. Portugaels, A. Quirynen, A. Reniers, S. Snaet, Th. Soete, M. Somers, P. Truyen, A. Van Oevelen, E. Van Tricht, A.L. Verbeke en D. Wuyts.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. INLEIDING

DEEL II. TOEPASSINGSGEBIED (art. 1 en 2 Wet Breyne)

DEEL III. BESCHERMING VAN DE VERKRIJGER/OPDRACHT GEVER

Hoofdstuk 1. Informatieplichten, verplichte vermeldingen, bijlagen en algemene consumenten bescherming (art. 7 en 13 Wet Breyne) (p. 97)

Hoofdstuk 2. Bijzonder regime van koop en aanneming (art. 3-6, 9 en 11 Wet Breyne) (p. 163)

Hoofdstuk 3. Prijs en betalingsmodaliteiten (art. 7, lid 1 e, 8 en 10 Wet Breyne) (p. 225)

Hoofdstuk 4. De financiële waarborgregeling in de Wet Breyne (art. 12 Wet Breyne) (p. 243)

DEEL IV. DRAAIBOEK EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE BETROKKEN ACTOREN

Hoofdstuk 1. Draaiboek en aandachtspunten voor de notaris (p. 283)

Hoofdstuk 2. Draaiboek en aandachtspunten voor de aannemer / verkoper en promotor (p. 315)

Hoofdstuk 3. Draaiboek en aandachtspunten voor de architect (p. 331)

Hoofdstuk 4. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar (p. 335)

Hoofdstuk 5. Aandachtspunten voor de consument (p. 341)

DEEL V. SANCTIES M.I.V. PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BETROKKEN ACTOREN WEGENS MISKENNING VAN DE WET BREYNE

Hoofdstuk 1. Sancties (p. 347)

Hoofdstuk 2. Professionele aansprakelijkheid van de betrokken actoren (p. 367)

DEEL VI. FISCALE ASPECTEN

DEEL VII. RECHTSVERGELIJKENDE BESCHOUWINGEN

DEEL VIII. MODELCLAUSULES M.B.T. DE WET BREYNE

Bibliografie (p. 535)

Trefwoordenregister (p. 551)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 535)
Trefwoordenregister (p. 551)

Ook interessant voor u: