Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

Dit boek biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.

Auteur(s):
Frederik De Leo
boek | verschenen | 1e editie
april 2021 | xxii + 1140 blz.

Hardback
€ 260,-


ISBN 9789400013520

Inhoud

In de continentale rechtstelsels wordt het bestuur van een financieel gezonde onderneming gecontroleerd door de meerderheids- of referentieaandeelhouders. Als residuele economische eigenaars hebben de aandeelhouders immers de beste prikkels om ervoor te zorgen dat de onderneming winst maakt en niet insolvabel wordt. Zodra de onderneming in dreigende insolventie belandt, wijzigt het residuele economische eigenaarschap van de aandeelhouders naar de schuldeisers. Ondanks die verschuiving laat een drastische governance-verschuiving op zich wachten tot de aanvang van een faillissementsprocedure. In dat geval vervangt de curator het zetelend bestuur, onder toezicht van de insolventierechtbank en een rechter-commissaris.
Tot nu toe ontbrak een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures. In dit boek wordt, met behulp van comparative law and economics, die leemte opgevuld.

Insolventiefunctionarissen, rechters, advocaten, bestuurders, aandeelhouders en schuldeisers vinden in dit boek de nodige informatie over hoe zij controle kunnen uitoefenen op het insolventietraject. Komen daarbij aan bod: het vennootschaps- en boedelbelang als richtinggevend kompas; benoeming, ontslag, aansprakelijkheid en remuneratie van bestuurders en insolventiefunctionarissen; entry- en exit-strategieën (bv. het moratorium, claims trading, covenants en ipso facto-clausules); beslissingsrechten (bv. de aanvraag van een insolventieprocedure, de redactie van en de stemming over een reorganisatieplan, schuldeisersvergaderingen en schuldeiserscomités) en de trustee-strategie (bv. de homologatie van het reorganisatieplan en de rol van rechters(-commissarissen)). Daarbij wordt steeds gekeken naar het Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse recht alsook naar de Europese Herstructureringsrichtlijn.

Frederik De Leo is doctor in de rechten, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KU Leuven) en advocaat aan de balie van Brussel.

Inhoudsopgave

Algemene inleiding (p. 1)

Deel 1. Opbouw van een rechtseconomisch kader

Hoofdstuk 1. Het vennootschaps- en boedelbelang als richtinggevend kompas (p. 27)

Hoofdstuk 2. Algemene kosten-batenanalyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van een vennootschap/boedel (p. 99)

Deel 2. Het juridisch kader inzake schuldeiserscontrole getoetst aan het rechtseconomisch kader

Hoofdstuk 1. Benoeming en ontslag van bestuurders en insolventiefunctionarissen (p. 127)

Hoofdstuk 2. Remuneratie van bestuurders en insolventiefunctionarissen (p. 263)

Hoofdstuk 3. Aansprakelijkheid van bestuurders en insolventiefunctionarissen (p. 341)

Hoofdstuk 4. Entry- en exit-strategieën (p. 499)

Hoofdstuk 5. Beslissingsrechten (p. 591)

Hoofdstuk 6. Trustee-strategie (p. 807)

Deel 3. Algemeen besluit

Algemeen besluit (p. 1033)

Lijst van aangehaalde literatuur (p. 1063)

Trefwoordenregister (p. 1131)