Echtscheiding: twee actuele topics

11 Juni 2020
Antwerpen
€ 235,95 (incl. BTW)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.

Op deze studienamiddag worden twee actuele topics inzake echtscheiding behandeld:

1. EOO en EOT: aandachtspunten anno 2020

2. Echtscheiding en gezamenlijke onderneming: de impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving


Sprekers

Mr. Steven Brouwers, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

Mr. Sofie Longerstay, advocaat Divide Law


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

12u30 Broodjesbuffet en registratie van de deelnemers

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

1. Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse
(mr. Steven Brouwers)
Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
- Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Enkele toepassingen.
- De verplichte persoonlijke verschijning. Wat zijn de sancties?
- Akkoorden gesloten tijdens de echtscheidingsprocedure zowel m.b.t. de uitkering na echtscheiding als de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen.
Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)
- De onterving van de langstlevende echtgenoot in de EOT-akte.
- Het onderscheid tussen een vrijwillige en een onvrijwillige onverdeeldheid.
Art. 815 BW kan buiten spel gezet worden.

2. Onderneming en echtscheiding
(mr. Sofie Longerstay)
Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?
Eenmanszaak versus vennootschap
- Huwelijkscontract
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst
Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus
- Aandelen vennootschap
- Schuld/vordering rekening-courant
- Kapitalen individuele levensverzekering
- Beroepsgoederen
- Cliënteel
Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten
- Vermogensverschuivingen rechtgezet
• gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
- Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
• rechtsgrond(en)
• meerwaarde eigen aandelen
• vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
• intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
• verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
• waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
- Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”
Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht
- Opfrissing
- Wanneer nuttig ?
- Handige tips aan de hand van praktische cases
Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding
Georkestreerd faillissement ?

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u30 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 11 juni 2020 | Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
NKN: in aanvraag
IGO: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: in aanvraag


PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

11 Juni 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00