De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank

De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank trad op 1 september 2014 in werking. De langverwachte familie-rechtbank is nu een feit. Dit boek geeft een verhelderend overzicht van de bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijke contentieux vóór en na de invoering van de familierechtbank.
Auteur(s):
Kim Devolder
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2014 | xviii + 508 blz.

Hardback
€ 143,-


ISBN 9789400005396

Inhoud

De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (BS 27 september 2013) trad op 1 september 2014 in werking. De langverwachte familierechtbank is nu een feit.

Dit boek geeft een verhelderend overzicht van de bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijke contentieux vóór en na de invoering van de familierechtbank. Naast een evaluatie van de oude bevoegdheidsverdelende regels, komt een diepgaande analyse van de wet van 30 juli 2013 uitgebreid aan bod. De wijzigingen op het vlak van de gerechtelijke organisatie, de materiële en de territoriale bevoegdheid in het familierechtelijke contentieux worden grondig geduid en kritisch geëvalueerd.
In het boek is ook een handig en overzichtelijk bevoegdheidsraster opgenomen waarin voor alle vorderingen in het personen- en familierecht de materieel en territoriaal bevoegde rechter wordt aangewezen onder vermelding van de toepasselijke rechtsgrond. Hiermee wordt een bijzonder praktische tool aangereikt aan de rechtspracticus die in dit nieuwe bevoegdheids-landschap zijn weg nog moet vinden.

Dit boek is dan ook een onmisbaar standaardwerk voor iedere jurist die professioneel met personen- en familierecht in contact komt.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Kim Devolder

Inleiding (p. 1)

Kim Devolder

DEEL 1. BEGRIPPENKADER EN ALGEMENE PRINCIPES

DEEL 2. BEVOEGDHEIDSVERDELING IN HET FAMILIERECHTELIJKE ONTENTIEUX DE LEGE LATA

DEEL 3. DE WET FAMILIERECHTBANK TOEGELICHT IN NEDERLANDS EN FRANS RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF

DEEL 4. BEVOEGDHEIDSVERDELING IN HET FAMILIERECHTELIJKE CONTENTIEUX NA DE WET FAMILIERECHTBANK: EVALUATIE

DEEL 5. CONCLUSIES MET TOEKOMSTPERSPECTIEF

Slotbeschouwingen (p. 447)

Kim Devolder

Bibliografie (p. 453)

Kim Devolder

Bijlage (p. 473)

Kim Devolder

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Kim Devolder
Bibliografie (p. 453)
Kim Devolder