1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering, waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.
  Paperback
  € 68,- € 80,-

 2. In dit boek wordt ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Echtscheidingswet van 27 april 2007, in werking sinds 1 september 2007, een evaluatie gemaakt van de toepassing ervan door de hoven en rechtbanken, en worden de reparaties en wijzigingen besproken die werden doorgevoerd door de wetten van 2 juni 2010 en van 5 april 2011.
  Paperback
  € 72,25 € 85,-
 3. EOT-overeenkomsten

  Verschijnt 22 mei 2012

  Dit boek biedt een diepgaande juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van EOT-overeenkomsten en vormt een onmisbaar instrument voor elke ‘scheidingsprofessional’.
  Hardback
  € 106,25 € 125,-

 4. In dit boek wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van de vele nieuwigheden die door de wet van 19 maart 2010 werden ingevoerd, met inbegrip van het overgangsrecht.
  Paperback
  € 72,25 € 85,-

 5. In dit boek wordt de problematiek van de alimentatie voor kinderen besproken doorheen verschillende rechtstakken, waarbij niet alleen het theoretische kader, maar ook de rechtspraktijk aan bod komt.
  Paperback
  € 72,25 € 85,-

 6. Het vriendenboek voor de gewezen stafhouder van de Antwerpse balie, mr. Jos Van Goethem, is samengesteld uit artikels van vooraanstaande auteurs die op één of andere manier met hem hebben samengewerkt.
  Paperback
  € 72,25 € 85,-

 7. Met bijzondere juridisch-wetenschappelijke kennis heeft Annelies Wylleman het grote aantal grondige wijzigingen en hervormingen van het Burgerlijk Wetboek en de talrijke bijzondere wetten herwerkt in dit eerste deel van het Handboek Burgerlijk Recht.
  Hardback
  € 148,75 € 175,-

 8. In dit boek wordt een grondige evaluatie gemaakt van drie belangrijke hervormingen die in 2006-2007 werden doorgevoerd in het familierecht, namelijk de wet van 18 juli 2006, de wet van 1 juli 2006 en de wet van 27 april 2007.
  Paperback
  € 55,25 € 65,-

 9. Dit interdisciplinaire naslagwerk weegt theorie en praktijk tegen elkaar af en biedt antwoord op tal van vragen zoals: Bestaat er zoiets als een ideale verblijfsregeling? Welke criteria hanteren rechters om te besluiten tot een tweeverblijfsregeling of juist niet? Wat is de plaats die jongeren daarin hebben en vooral, welke zijn de mogelijkheden om een beslissing ook daadwerkelijk af te dwingen? …
  Paperback
  € 51,- € 60,-

 10. In dit boek worden de door de wetten van 9 en 10 mei 2007 doorgevoerde innovaties op het vlak van de burgerlijke stand, de procedure bij betwisting en de gevolgen van de geslachtsverandering toegelicht voor de rechtspractici.
  Paperback
  € 63,75 € 75,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5