1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2013-2014.
  Hardback
  € 80,-

 2. European jurisdictions play a central role in intercountry adoption, both as countries of origin for children being placed, and as receiving countries. The question that this book aims to answer is very simple: how can we best protect the rights of these children?
  Paperback
  € 67,-

 3. De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank trad op 1 september 2014 in werking. De langverwachte familie-rechtbank is nu een feit. Dit boek geeft een verhelderend overzicht van de bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijke contentieux vóór en na de invoering van de familierechtbank.
  Hardback
  € 125,-

 4. This volume focuses on comparative and international family law in Europe in their respective cultural contexts. The interventions address the new Principles of European Family Law regarding Property Relations between Spouses, the proposed EU private international law regulations for spouses and registered partners for international couples and their property relations, the laws of a growing number of countries which legislate non-formalized r...
  Paperback
  € 72,-

 5. Sinds de invoering van de zgn. ‘schuldloze’ echtscheiding in 2007 is op het vlak van de alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen.
  Hardback
  € 140,-

 6. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van de vier belangrijke thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk, met name vastgoed, rechtspersoon, fiscaliteit en familie. De auteurs houden de vinger aan de pols; recente wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak worden geduid en geanalyseerd.
  Hardback
  € 80,-
 7. Ouderlijk gezag

  Verschijnt 26 juli 2013

  De samenleving is sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek grondig gewijzigd. De verwekking, de zwangerschap, het genetische ouderschap en het wensouderschap hoeven vandaag niet noodzakelijk meer samen te vallen. Ook het huwelijk is niet langer de hoeksteen van de samenleving. Kinderen groeien bovendien steeds vaker op in een gezin met een stiefouder of in een pleegzorgsituatie. Dit boek biedt een antwoord op de vraag of de organisatie v...
  Paperback
  € 145,-

 8. In dit boek komen verscheidene actuele aspecten aan bod van de relatie tussen ouders en hun kinderen. Met bijdragen van Gerd Verschelden, Tim Wuyts, Lut Daniëls, Elisa Callebaut en Rozemie Defrancq, Daniëlle van de Merwe en Frederik Swennen.
  Paperback
  € 80,-

 9. This book contains the Principles of European Family Law regarding Property Relations between Spouses. In these Principles, the CEFL has developed an all-inclusive set of rules for two matrimonial property regimes: the participation in acquisitions and the community of acquisitions.
  Paperback
  € 80,-

 10. Die Grundlagen des nachehelichen Unterhalts stellen sowohl dogmatisch als auch rechtspolitisch ein Kernproblem des Familienrechts dar .
  Paperback
  € 79,-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7