Notarieel executierecht

Dit handboek is ontstaan uit de confrontatie en samenwerking tussen theorie en praktijk. De talrijke modellen van akten maken van dit boek een onmisbaar referentiewerk voor het notariaat en eenieder die professioneel met het executierecht geconfronteerd wordt.


Auteur(s):
André Michielsens, Ruud Jansen
boek | verschenen | 1e editie
november 2010 | xxii + 317 blz.

Hardback
€ 95,-


ISBN 9789400001268

Inhoud

Het executierecht, waarin de gedwongen uitvoering van verbintenissen wordt geregeld, is het onmisbare sluitstuk van de private rechtsorde. Het zorgt ervoor dat de uitvoering van verbintenissen en de uitkomst van een procesgang uiteindelijk tot resultaat leiden. Naast advocaten en magistraten wordt bij de uitvoering op onroerende goederen een belangrijke rol toevertrouwd aan de notaris. Specifiek in deze rol is evenwel dat de notaris ook na de executie er zorg voor moet dragen dat de goederen die ingevolge executie worden overgedragen, met dezelfde waarborgen en veiligheid overgedragen zijn als bij gewone vrijwillige verkoping van onroerend goed. Dit maakt het notariële executierecht vanzelfsprekend uitermate belangrijk en boeiend.
Dit boek is een handboek in de volle betekenis van het woord. Het is ontstaan uit de confrontatie en samenwerking tussen theorie en praktijk. De talrijke modellen van akten waarmee dit werk afsluit, maken van dit boek een onmisbaar referentiewerk voor het notariaat en eenieder die professioneel met het executierecht geconfronteerd wordt.

“... een volledig, actueel, degelijk, bruikbaar, noodzakelijk handboek dat vooral het onroerend beslag en de rangregeling behandelt.”
Prof. dr. H. Casman

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: