Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen - deel II

Dit boek verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen van dezelfde auteur in heldere en bruikbare clausules. Met behulp van de voorgestelde clausules kunnen partijen anticiperen op interpretatieproblemen.
Auteur(s):
Johanna Waelkens
boek | verschenen | 1e editie
november 2016 | xii + 270 blz.

Hardback
€ 109,-


ISBN 9789400007765

Inhoud

> Klik hier voor het eerste deel van dit boek
> Dit boek is ook als set (deel I en II) beschikbaar

Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per definitie rechtsgevolgen uit. Correct gevolggeven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd even gemakkelijk.

Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er immers vaak toe dat de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de interne wil van degene die de rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context waarbinnen de handeling gesteld wordt van belang zijn. Alle communicatie én elke rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd worden.

Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator zelf de meest juiste vindt. Men moet dus de wil van de handelende persoon of de contractanten achterhalen.

Dit boek verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen van dezelfde auteur in heldere en bruikbare clausules. Met behulp van de voorgestelde clausules kunnen partijen anticiperen op interpretatieproblemen.

Johanna Waelkens is doctor in de rechten en is advocaat bij de balie van Brussel.

Inhoudsopgave

Deel I. Inleiding

Inleiding (p. 1)

Deel II. Clausuels die een keuze inhouden van de methode volgens dewelke een overeenkomst moet worden geïnterpreteerd

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 9)

Hoofdstuk 2. Gemeenrechtelijke methode van uitlegging (p. 13)

Hoofdstuk 3. Clausules die een keuze inhouden van methode van uitlegging (p. 17)

Deel III. Clausules die optreden tegen dubbelzinnigheden in het contract

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 35)

Hoofdstuk 2. Gemeenrechtelijke behandeling van interne elementen in het algemeen (p. 39)

Hoofdstuk 3. Clausules die optreden tegen dubbelzinnigheden in het contract (p. 43)

Deel IV. Clausules die bepalen welke elementen tot het contract behoren en wat de interpretatieve waarde ervan is

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 125)

Hoofdstuk 2. Gemeenrechtelijke behandeling van externe elementen in het algemeen (p. 129)

Hoofdstuk 3. Clausules die bepalen welke elementen contractuele waarde hebben (p. 137)

Hoofdstuk 4. Clausules die bepalen welke elementen interpretatieve waarde hebben (p. 231)

Algemeen overzicht (p. 257)

Selecte bibliografie (p. 261)