Vermogensplanning voor en door beschermde personen

De wet van 17 maart 2013, in werking getreden op 1 september 2014, hervormt de beschermingsstatuten voor meerderjarige wilsonbekwame personen op ingrijpende wijze.
Auteur(s):
Christoph Castelein, Jan Dierynck
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2014 | vi + 251 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400005501

Inhoud

De wet van 17 maart 2013, in werking getreden op 1 september 2014, hervormt de beschermingsstatuten voor meerderjarige wilsonbekwame personen op ingrijpende wijze.

Dit praktijkgerichte boek biedt een grondige analyse enerzijds van de belangrijkste wijzigingen ingevoerd door de bovengenoemde wet en anderzijds van de impact daarvan op de vermogensplanning voor en door beschermde personen.

Het boek is opgebouwd uit twee grote delen: het eerste deel bevat een uitgebreid overzicht van de nieuwe regelgeving, zowel wat de buitengerechtelijke bescherming als wat de rechterlijke bescherming betreft. Het tweede deel van het boek biedt een dieper inzicht in de (nieuwe) mogelijkheden inzake vermogensplanning in het licht van deze nieuwe wetgeving.

De auteurs hebben met dit boek de bedoeling een handig werkinstrument aan te reiken aan alle rechtspractici. Het is dan ook een nuttig naslagwerk voor, onder meer, vermogensadviseurs, advocaten, vrederechters en notarissen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Ter inleiding (p. 1)

Christoph Castelein, Jan Dierynck

Hoofdstuk II. De bescherming van meerderjarige kwetsbare personen na de wet van 17 maart 2013 (p. 7)

Christoph Castelein, Jan Dierynck

Hoofdstuk III. Vermogensplanning voor en door beschermde personen na de wet van 17 maart 2013 (p. 171)

Christoph Castelein, Jan Dierynck

Hoofdstuk IV. Besluit (p. 233)

Christoph Castelein, Jan Dierynck

Bibliografie (p. 239)

Christoph Castelein, Jan Dierynck

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Christoph Castelein, Jan Dierynck
Bibliografie (p. 239)
Christoph Castelein, Jan Dierynck