De hervorming van het echtscheidingsrecht

Dit boek biedt een grondige bespreking van alle aspecten van de hervorming van het echtscheidingsrecht op basis van de voorbereidende werkzaamheden, van de talrijke lezingen en bijdragen over het nieuwe echtscheidingsrecht die reeds zijn gehouden resp. gepubliceerd, en van de eerste gerechtelijke uitspraken.


Auteur(s):
Steven Brouwers, Febian Aps, Ilse Martens
Editor(s):
Patrick Senaeve, Frederik Swennen, Gerd Verschelden
boek | verschenen | 1e editie
januari 2008 | xvii + 284 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789050957274

Inhoud

De Wet van 27 april 2007, in werking getreden op 1 september 2007, heeft het echtscheidingsrecht radicaal hervormd. Met deze wet wordt een waarlijk recht op echtscheiding ingevoerd dat met zo weinig mogelijk materiële en procedurele hindernissen moet kunnen worden verwezenlijkt. De solidariteit tussen [ook] ex-echtgenoten is hierbij duidelijk op het achterplan geraakt.
Ondanks het voorstel van de regering voor een eengemaakte echtscheidingsgrond en -procedure, is het vroegere systeem van twee soorten echtscheidingen behouden.
Aan de ene kant vervangt de nieuwe – schuldloze – echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de oude gronden tot echtscheiding op grond van feiten (overspel, gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen, en de feitelijke scheiding van meer dan twee jaar).
In verband met de invoering van de schuldloze echtscheiding moesten ook de gevolgen van de echtscheiding onder handen worden genomen (huwelijksvoordelen, onderhoudsuitkering). De onderhoudsuitkering na echtscheiding wordt voortaan schuldloos toegekend, maar ingeperkt naar tijd en omvang. Ook inzake de rechtspleging werden grondige wijzigingen doorgevoerd, o.m. (meestal) inleiding bij verzoekschrift, persoonlijke verschijning van de echtgenoten en behandeling in raadkamer.
Aan de andere kant blijft de echtscheiding door onderlinge toestemming als afzonderlijke echtscheidingsgrond en -procedure behouden, met beperkte – zij het opmerkelijke – wijzigingen zowel in het materiële recht als in de rechtspleging.
Ondanks andersluidende voorstellen is de scheiding van tafel en bed behouden onder het motto “baat het niet, dan schaadt het niet”, maar de instelling werd wel afgestemd op de hervorming van de echtscheiding en vereenvoudigd.
Al van vóór de inwerkingtreding van de wet is er discussie ontstaan over de draagwijdte van de – in aantal beperkte – overgangsrechtelijke bepalingen, die pas aan het einde van de parlementaire bespreking in hun definitieve vorm tot stand zijn gekomen. De praktizijn zal langer dan gebruikelijk met overgangsrechtelijke problemen – en met het oude echtscheidingsrecht - worden geconfronteerd.
Dit boek biedt een grondige bespreking van alle aspecten van de hervorming van het echtscheidingsrecht op basis van de voorbereidende werkzaamheden, van de talrijke lezingen en bijdragen over het nieuwe echtscheidingsrecht die reeds zijn gehouden resp. gepubliceerd, en van de eerste gerechtelijke uitspraken.

Met bijdragen van Febian Aps, Steven Brouwers, Ilse Martens, Patrick Senaeve, Frederik Swennen en Gerd Verschelden.


Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.