De contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer: op de wip tussen MiFID en privaatrecht

Dit boek omvat een privaatrechtelijke analyse van de contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer, waarbij in het bijzonder wordt gepeild naar de meerwaarde en doelmatigheid van de geldende financiële regulering voor de interne rechtsbetrekking tussen de professional en de retailcliënt.

Auteur(s):
Stine Delaey
boek | verschenen | 1e editie
juli 2010 | xviii + 367 blz.

Hardback
€ 110,-


ISBN 9789400000797

Inhoud

Dit boek omvat een privaatrechtelijke analyse van de contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer, waarbij in het bijzonder wordt gepeild naar de meerwaarde en doelmatigheid van de geldende financiële regulering voor de interne rechtsbetrekking tussen de professional en de retailcliënt.
Na de eigenheid van de overeenkomst inzake portefeuillebeheer (in aflijning met verwante financiële figuren, zoals de instelling voor collectieve belegging, het beleggingsadvies, de dienstverlening inzake beursorders en de effectenbewaarneming) te hebben achterhaald, vervolgt de auteur met een onderzoek naar de juridische aard van de voorliggende rechtsverhouding. Het antwoord op dit kwalificatievraagstuk vloeit aansluitend over in een diepgaande studie naar de inhoud en omvang van de diverse (rechten en) plichten van de portefeuillebeheerder.
Het dubbele spoor van het financiële recht enerzijds en het algemene verbintenissen- en contractenrecht anderzijds vormt telkens de achterliggende rode draad.
Stine Delaey studeerde in 2003 af als licentiate in de rechten aan de KULeuven. Zij behaalde op 23 november 2009 de titel van doctor in de rechten. Haar verbondenheid met de HUB – KUBrussel zet zij op dit moment verder als doctor-assistente (vakgroep privaatrecht). Zij is tevens advocate aan de balie te Brussel (praktijkgebied bank- en financieel recht).

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.