Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

Dit handboek vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode. Het handboek is tevens aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts.

Auteur(s):
Koen de Puydt, Ulrike Beuselinck
boek | verschenen | 2e editie
juni 2022 | 202 blz.

Paperback
€ 66,-


ISBN 9789400015159

Inhoud

Dit handboek vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode. Het handboek is tevens aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts.
Dit boek is een hernieuwde uitgave van het handboek dat in 2019 werd uitgebracht. Deze versie bevat maar liefst tien bijkomende vragen die in de praktijk vaak worden gesteld.
Met dit (vernieuwde) boek hopen wij uw zoektocht door de regionale huurwetgeving nog meer te vergemakkelijken.

Koen de Puydt is licentiaat in de Communicatiewetenschappen (VUB), licentiaat in de Rechten (VUB) en Master in het Ondernemingsrecht (UAntwerpen). Als advocaat aan de balie van Brussel houdt hij zich bezig met vastgoedrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, overheidsopdrachten, milieurecht, aannemingsrecht en ondernemingsrecht.
Koen de Puydt geeft ook lezingen en seminaries over deze onderwerpen aan vastgoedprofessionals. Samen met Leo Peeters richtte hij in 2019 een nieuw advocatenkantoor op onder de naam Seeds of Law. Geen traditioneel advocatenkantoor, maar een onestopshop van legal consultancy gespecialiseerd in ondernemingen en vastgoed (www.seeds.law).

Ulrike Beuselinck is master in Rechten (VUB) en sinds september 2010 is zij advocaat aan de balie van Brussel, gespecialiseerd in vastgoedrecht, bouwrecht en goederenrecht.
In mei 2019 vervoegde zij Seeds of Law waar zij zich toelegt op het onroerend recht in het algemeen en het zakenrecht (opstalrecht, erfdienstbaarheden, gemene muur, mede-eigendom,…) en bouwrecht in de publieke en private sector in het bijzonder.
Daarnaast heeft zij ruime expertise in het huurrecht, zowel voor wat betreft de gemene huur, de woninghuur als de handelshuur en de pacht.
Sinds 2019 doceert zij huurrecht aan de vastgoedmakelaars in opleiding aan Syntra Brussel.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 11)

1. Toepassingsgebied (p. 13)

2. Gemeenschappelijke regels voor alle woninghuurovereenkomsten (p. 17)

3. Huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder (p. 59)

4. De studentenwoninghuurovereenkomst (p. 89)

5. Medehuur en cohousing (p. 109)

6. De glijdende huurovereenkomst (p. 115)

7. Geschillenbeslechting (p. 117)

8. De huurder binnen een mede-eigendom (p. 127)

Bijlagen (p. 133)

Ook interessant voor u: