Schuldvergelijking

Ondanks de actuele relevantie in verschillende rechtsdomeinen werd de schuldvergelijking in België nog niet grondig onderzocht. Dit vlot geschreven standaardwerk brengt daar verandering in.

Auteur(s):
Robby Houben
boek | verschenen | 1e editie
december 2010 | xli + 638 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789400001381

Inhoud

Ook al is de schuldvergelijking geen nieuwe rechtsfiguur – de rechtsregels over schuldvergelijking bestonden al in het Romeinse recht en werden van bij aanvang geïncorporeerd in het BW -, de schuldvergelijking is niet ouderwets. Dat blijkt uit de recente wetgeving over schuldvergelijking, de grote hoeveelheid recente rechtspraak en rechtsleer hierover en de talrijke toepassingen van de compensatietechniek in het hedendaagse rechtsverkeer.
Schuldvergelijking is een verbintenisrechtelijke rechtsfiguur, maar de relevantie overstijgt het verbintenissenrecht ruimschoots. In die optiek is schuldvergelijking ook relevant in het insolventie- en zekerhedenrecht (bv. schuldvergelijking na samenloop), het vennootschapsrecht (bv. rekening-courant, schuldvergelijking met de volstortingsvordering) en het financieel recht (bv. compensatiebedingen, clearing en netting). Ondanks de actuele relevantie in verschillende rechtsdomeinen werd de schuldvergelijking in België nog niet grondig onderzocht. Dit boek brengt daar verandering in.
O.m. omwille van de relevantie in verschillende rechtstakken is de schuldvergelijking een belangrijke rechtsfiguur waar talrijke advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en notarissen geregeld mee in contact komen. Dit vlot geschreven standaardwerk, dat ook aandacht besteed aan de rechtsvergelijking, biedt een heldere en toegankelijke houvast voor alle praktijkjuristen die met concrete vragen over de schuldvergelijking worden geconfronteerd!

“Dit handboek hoort als naslagwerk thuis in elke kantoorbibliotheek of bedrijfsbib”.
Hubert De Neef in Activa 2011-1

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.