Procesbekwaamheid van minderjarigen

In dit boek wordt voor het eerst deze problematiek vanuit verschillende juridische invalshoeken grondig bestudeerd, m.n. vanuit het oogpunt van het burgerlijk recht, het straf(proces)recht, het bestuursrecht en het jeugdbeschermingsrecht.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
januari 2006 | viii + 341 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789050955423

Inhoud

De procesbekwaamheid van minderjarigen levert in de dagelijkse juridische praktijk tal van problemen op. In dit boek wordt voor het eerst deze problematiek vanuit verschillende juridische invalshoeken grondig bestudeerd, m.n. vanuit het oogpunt van het burgerlijk
recht, het straf(proces)recht, het bestuursrecht en het jeugdbeschermingsrecht.
Ook de grensoverschrijdende invalshoek werd niet over het hoofd gezien, namelijk de raakvlakken met het internationaal privaatrecht en de invloed van het E.V.R.M.
Niet alleen het theoretische kader wordt hierbij minutieus ontleed, maar ook de rechtspraktijk komt ruimschoots aan bod. Dit laatste werd ruim opgevat door de ervaringen te laten uiteenzetten en optekenen van (jeugd)advocaten, parketmagistraten bij de jeugdrechtbanken,
jeugdrechters en ten slotte de politieambtenaren die met het verhoor van minderjarigen zijn belast.

Deze uitgave vormt, samen met de reeds eerder verschenen CBRboeken “Jongeren & Recht” en “Jongeren & Drugs”, een reeks van praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde publicaties die is tot stand gekomen in het raam van de door het CBR georganiseerde
postacademische opleiding “Jeugdrecht”.

Met bijdragen van N. Caluwé, J. Colle, B. De Smet, S. D’hondt, N. De Vos, H. De Wiest, A. Gieselink, G. Maes, M. Pertegás Sender, T. Robert, F. Swennen, T. Vander Beken, E. Van der Mussele en L.M. Veny.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.