Productaansprakelijkheid en productveiligheid

Dit boek beoogt een heldere doch kritische analyse van het complex wetgevend kader inzake productveiligheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden productaansprakelijkheidskader.
Auteur(s):
Dimitri Verhoeven
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
6
boek | verschenen | 1e editie
maart 2018 | xxviii + 732 blz.

Hardback
€ 190,-


ISBN 9789400008823

Inhoud

Productveiligheid en productaansprakelijkheid zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Elektronicaproducent Philips riep bijvoorbeeld miljoenen Senseo-koffiezetapparaten terug wegens ontploffingsgevaar. De dramatische gebeurtenissen als gevolg van het DES- en het Thalidomide-schandaal zullen bij velen eveneens nog vers in het geheugen liggen. Tot slot kan gewezen worden op de verschillende product recalls van wagens door de jaren heen. 

De (Europese) wetgever is terecht meer aandacht gaan besteden aan reglementering omtrent productveiligheid en productaansprakelijkheid. Dit boek beoogt een heldere maar kritische analyse van het complexe wetgevende kader inzake productveiligheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden productaansprakelijkheidskader. Hierbij komt een duidelijke afbakening van het toepassingsgebied van beide reglementeringen aan bod. Nadien volgt een uitvoerige bespreking van het juridische veiligheidsbegrip: wat is juridisch gezien een (on)veilig product en welke beoordelingselementen zijn hierbij van belang? Vervolgens worden de belangrijkste handhavingsmiddelen die ter beschikking staan ten aanzien van (potentieel) onveilige producten geanalyseerd. De specifieke productaansprakelijkheidswetgeving neemt hierbij een prominente plaats in. Tot slot volgt een bespreking van de preventieve en de corrigerende maatregelen die de verschillende schakels in het productie- en distributieproces en ook de overheid moeten nemen ten aanzien van (potentieel) onveilige producten. 

Inhoud

Inleiding (p. 1)

Dimitri Verhoeven

Deel I. Toepasselijke wetgeving

Hoofdstuk I. Richtlijn Productveiligheid/Wetboek Economisch Recht (p. 15)

Hoofdstuk II. Richtlijn en Wet Productaansprakelijkheid (p. 37)

Hoofdstuk III. Sectorspecifi eke regelingen: de Nieuwe Aanpak (p. 85)

Hoofdstuk IV. Tussenbesluit (p. 89)

Deel II. Veiligheidsbegrip

Hoofdstuk I. Algemene invulling van het veiligheidsbegrip (p. 93)

Hoofdstuk II. Concrete invulling van het veiligheidsbegrip (p. 141)

Hoofdstuk III. Tussenbesluit (p. 203)

Deel III. Handhaving van het veiligheidsbegrip

Hoofdstuk I. Wet Productaansprakelijkheid (p. 209)

Hoofdstuk II. Foutaansprakelijkheid (art. 1382 BW) (p. 299)

Hoofdstuk III. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid (p. 319)

Hoofdstuk IV. Tussenbesluit (p. 343)

Deel IV. Preventieve maatregelen en voorzorgsmaatregelen

Hoofdstuk I. Begrippenkader: preventie en voorzorg (p. 351)

Hoofdstuk II. Producent (p. 365)

Hoofdstuk III. Distributeur (p. 445)

Hoofdstuk IV. Nationale overheid (p. 451)

Hoofdstuk V. Europese overheid (p. 487)

Hoofdstuk VI. Tussenbesluit (p. 495)

Deel V. Corrigerende maatregelen

Hoofdstuk I. Algemene aspecten van een corrigerende maatregel (p. 501)

Hoofdstuk II. Voorbereiding van een corrigerende maatregel (p. 529)

Hoofdstuk III. Beslissing tot een corrigerende maatregel (p. 549)

Hoofdstuk IV. Gevolgen van een corrigerende maatregel (p. 575)

Hoofdstuk V. Tussenbesluit (p. 647)

Algemeen besluit (p. 655)

Dimitri Verhoeven

Bibliografie (p. 683)

Dimitri Verhoeven

Trefwoordenregister (p. 725)

Dimitri Verhoeven

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: