De Indicatieve Tabel 2016: kansen en kritiek

In dit boek worden vooreerst de krachtlijnen van de Indicatieve Tabel 2016 toegelicht. Vervolgens wordt de Indicatieve Tabel 2016 vanuit verschillende perspectieven toegelicht. Daarbij gaat het meer in het bijzonder over een blik vanuit de academische wereld, de magistratuur en een verzekeraar.

Met bijdragen van Ludo Cornelis, Daniel de Callataÿ, Eddy Lemmens, Jean-Baptiste Petitat, Hilde Ulrichts, Geert Vandenwijngaert en Britt Weyts.

De Indicatieve Tabel 2016 werd achteraan als bijlage toegevoegd.

Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2018 | x + 164 blz.

Paperback
€ 36,05 € 51,50


ISBN 9789400009752


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het gebruik van de Indicatieve Tabel is doorheen de jaren goed ingeburgerd, zowel bij de gerechtelijke als de buitengerechtelijke afhandeling van schadegevallen. De opstellers ervan blijven ervoor kiezen om elke vier jaar een nieuwe editie uit te brengen, om zo evoluties in de rechtspraak te kunnen opvolgen. De editie 2016 van de Indicatieve Tabel is inmiddels reeds de zevende.

Het is duidelijk dat de begroting van schade velen blijft beroeren. De vergoeding van vooral lichamelijke schade is nu eenmaal een materie die, los van de juridische aspecten, ook medische en voornamelijk menselijke aspecten omvat. De keuzes die gemaakt worden in de Indicatieve Tabel kunnen niet steeds op eensgezindheid rekenen, zodat een voortdurende kritische blik op elke editie aangewezen blijft. Met dit boek trachten de auteurs hieraan tegemoet te komen.

In dit boek worden vooreerst de krachtlijnen van de Indicatieve Tabel 2016 toegelicht. Vervolgens wordt de Indicatieve Tabel 2016 vanuit verschillende perspectieven bekeken. Daarbij gaat het meer in het bijzonder over een blik vanuit de academische wereld, de magistratuur en van een verzekeraar. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan de vergoeding van huishoudelijke schade. In een laatste, kritische bijdrage wordt nagegaan of de Indicatieve Tabel 2016 als een toepassing van rechterlijk activisme moet worden beschouwd.

Met bijdragen van Ludo Cornelis, Daniel de Callataÿ, Eddy Lemmens, Jean-Baptiste Petitat, Hilde Ulrichts, Geert Vandenwijngaert en Britt Weyts.

De Indicatieve Tabel 2016 werd achteraan als bijlage toegevoegd.

Inhoudsopgave

De Indicatieve Tabel 2016: krachtlijnen en enkele kritische bedenkingen (p. 1)

Britt Weyts

Huishoudelijke schade anno 2017 (p. 17)

La septième édition du tableau indicatif. Le retour du clair-obscur (p. 51)

De (on)mogelijkheden van de rechter in letselschadedossiersWelke trend gaat de toekomst van het juridische meten van lichamelijke schade bepalen? (p. 89)

De Indicatieve Tabel, vloek of zegen voor de verzekeraar? (p. 121)

De toegevoegde waarde van rechterlijk activisme: uitdagend (3) (p. 129)

Ludo Cornelis

Bijlage: De Indicatieve Tabel 2016 (p. 141)

Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: