De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

Bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (AMR):
Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven, met name preventie en rechtshandhaving. Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering die een belangrijke meerwaarde heeft, onder meer bij het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en het bieden van preventieve rechtsbescherming of genoegdoening, alsook bij het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

Auteur(s):
Pieter Gillaerts
boek | verschenen | 1e editie
december 2020 | xlii + 800 blz.

Hardback
€ 124,95 € 178,50


ISBN 9789400012882

Inhoud

Dit werk is bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (AMR).

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht van de artikelen 1382-1383 BW omvat vandaag meer dan enkel het herstel van schade. Tegen de achtergrond van toenemende public interest litigation en een groeiende aandacht voor collectieve belangen, doet de rechtspraktijk steeds vaker een beroep op de eeuwenoude aansprakelijkheidsformule om ook preventie en rechtshandhaving na te streven. Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven.

Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de rechtspraak en met waardevolle rechtsvergelijkende inzichten, bouwt de auteur vanuit het Belgische rechtssysteem een kader uit dat meteen toepasbaar is in de praktijk. De declaratoire vordering vormt niet alleen een oplossing voor de beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht, maar kan bovendien op vele andere gebieden een aanzienlijke meerwaarde vormen: van het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en preventieve rechtsbescherming tot het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing en genoegdoening. De pragmatische benadering en het aangereikte stappenplan maken de weg vrij voor de rechtspraktijk om ten volle het potentieel van dit beloftevolle instrument te benutten.

Pieter Gillaerts voltooide de Onderzoeksmaster in de Rechten aan de KU Leuven i.s.m. de Universiteit van Tilburg in 2016 en behaalde de titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven in 2020. In 2019 won hij de Ius Commune Prijs voor een bijdrage gebaseerd op een deel van het onderzoek uit dit boek. Hij is sinds september 2020 actief aan de balie van Brussel.

Inhoudsopgave

Algemene inleiding (p. 1)

Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel I. Inleiding en afbakening van het deelonderzoek

Hoofdstuk 1. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht binnen het verbintenissenrecht (p. 25)

Hoofdstuk 2. Aansprakelijkheidsrecht en remedies (p. 47)

Hoofdstuk 3. Doelstellingen, functies en effecten (p. 57)

Hoofdstuk 4. Tussenbesluit Titel I (p. 63)

Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel II. Van vergoedend naar niet-vergoedend, van primair naar secundair

Hoofdstuk 1. Vergoeding (herstel) als hoofdfunctie met beperkingen (p. 65)

Hoofdstuk 2. Preventie (ontrading) als belangrijke nevenfunctie (p. 89)

Hoofdstuk 3. Repressie als oud én modern (p. 123)

Hoofdstuk 4. Schadespreiding (p. 141)

Hoofdstuk 5. Handhavingsfunctie en instrumentaliseringstendens (p. 147)

Hoofdstuk 6. Hybride functies (p. 183)

Hoofdstuk 7. Verhouding tussen de doelstellingen (p. 191)

Hoofdstuk 8. Tussenbesluit Titel II (p. 219)

Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel III. Van belangenbescherming naar rechtsbescherming

Hoofdstuk 1. Rechtsschending binnengehaald in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (p. 231)

Hoofdstuk 2. Pleidooi voor een autonome benadering (p. 241)

Hoofdstuk 3. Tussenbesluit Titel III (p. 245)

Deel I. Niet vergoedende doelen van het Belgische gemene buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht Titel IV. Tussenbesluit Deel I

Titel IV. Tussenbesluit Deel I (p. 247)

Deel II. Burgerlijk procesrechtelijk benaderd: de declaratoire vordering als alternatief Titel I. Terreinafbakening en eerste verkenning

Hoofdstuk 1. Burgerlijk procesrecht (p. 253)

Hoofdstuk 2. Enkele functies en elementaire noties (p. 261)

Hoofdstuk 3. Belangvereiste (p. 327)

Hoofdstuk 4. Eerste verkenning vorderingenspectrum (p. 397)

Deel II. Burgerlijk procesrechtelijk benaderd: de declaratoire vordering als alternatief Titel II. Vordering tot verklaring voor recht

Hoofdstuk 1. Omschrijving en situering (p. 405)

Hoofdstuk 2. Meerwaarde declaratoire vordering (p. 467)

Hoofdstuk 3. Voorwaarden (p. 489)

Deel II. Burgerlijk procesrechtelijk benaderd: de declaratoire vordering als alternatief Titel III. Tussenbesluit Deel II

Titel III. Tussenbesluit Deel II (p. 615)

Deel III. Algemeen besluit

Deel III. Algemeen besluit (p. 625)

Bibliografie (p. 655)

Trefwoordenregister (p. 739)

Ook interessant voor u: