1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Tijdens deze webinar wordt in de eerste lezing ingegaan op de plaats van de verblijfsregeling van co-ouderschap binnen de rechtspraak na de wet van 18 juli 2006 en van de criteria die door de rechtspraak in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over deze verblijfsregeling. Zo wordt er dieper ingegaan op welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de “concrete omstandigheden” ex artikel 374, § 2, vierde lid BW.
  Seminar
  € 228,87 (incl. BTW)

 2. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 285,84 (incl. BTW)

 3. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 337,84 (incl. BTW)

 4. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning
  Seminar
  € 210,72 (incl. BTW)

 5. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning
  Seminar
  € 145,20 (incl. BTW)

 6. SPREKERS
  Seminar
  € 121,- (incl. BTW)

 7. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming een recente transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  € 264,46 (incl. BTW)

 8. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming een recente transformatie. Deze webinar heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  € 233,- (incl. BTW)

 9. Dit boek ’Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur‘ biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.
  Het boek is inbegrepen in de themadag ‘Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden’ (17 juni 2021 - Webinars). Schrijf u hier in: Hardback

 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5