1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. 27 januari 2022 | Inclusief het nieuwe boek Beding van aanwas en terugval
  Seminar
  € 242,38 (incl. BTW)

 2. Deze studiedag kwam tot stand door een samenwerking tussen Jeugdrecht.be van SAM en het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten van de uitgeverij Larcier-Intersentia.
  Seminar
  € 65,- (incl. BTW)

 3. De nieuwe partner van de ouder wordt vaak nog steeds als een bedreiging beschouwd door de kinderen van deze laatste. Er heerst een zeker wantrouwen omdat men ervan uitgaat, dat die partner met het vermogen van de ouder aan de haal gaat. Tot voor kort bekommerde de wetgever zich daar niet echt om, maar we zien dat recente wetswijzigingen toch heel wat meer mogelijkheden bieden om aan nieuw samengestelde gezinnen de juridische zekerheid te bieden die ze nodig hebben.
  Seminar
  € 240,79 (incl. BTW)

 4. Het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan inzake hypothecaire publiciteit.
  Seminar
  € 240,79 (incl. BTW)

 5. Een notaris ondervindt in zijn dagdagelijkse praktijk vaak vele hindernissen. Tijdens deze studienamiddag trachtten we enkele pijnpunten verder te onderzoeken. Zo maken de sprekers een kritische beschouwing van enkele notariële topics zoals zorgvolmachten, het nieuwe Goederenrecht en de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling.
  Seminar
  € 240,79 (incl. BTW)

 6. Het recht van vruchtgebruik is het beperkte zakelijke recht dat onder het nieuwe goederenrecht wellicht de meeste veranderingen heeft ondergaan.
  Seminar
  € 181,50 (incl. BTW)

 7. Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politiere...

  Paperback
  € 125,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5