Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt - herziene editie

Dit boek behandelt de impact en toename van de activiteit van buitenlandse ondernemingen en werknemers op Belgisch grondgebied, met bijzondere nadruk op detachering en het gebruik van het vrij verkeer door EU-ondernemingen. Naast een uitgebreide schets van het huidige juridisch kader, wordt ook aandacht besteed aan de praktische impact op Belgische en buitenlandse ondernemingen maar ook aan misbuiken van buitenlandse tewerkstelling.

Auteur(s):
Filip Van Overmeiren
Reeks:
Bibliotheek Sociaal Recht
Volume:
boek | verwacht | 2e editie
november 2022 | 350 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400014800


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.Verschijnt 15 november 2022

Inhoud

Dit boek behandelt de impact en toename van de activiteit van buitenlandse ondernemingen en werknemers op Belgisch grondgebied, met bijzondere nadruk op detachering en het gebruik van het vrij verkeer door EU-ondernemingen. De behandeling van de problematiek van “detachering” in al zijn facetten is de hoofdbekommernis. De detachering is immers een vorm van grensoverschrijdende tewerkstelling die sedert vele jaren het debat over buitenlandse tewerkstelling – en de daarmee gepaard gaande deloyale concurrentie – overheerst.
Naast een uitgebreide schets van het huidige juridisch kader, wordt ook aandacht besteed aan de praktische impact op Belgische en buitenlandse ondernemingen maar ook aan misbuiken van buitenlandse tewerkstelling. Daarbij wordt ingegaan op o.a. de aanwerving van buitenlandse werknemers, detachering in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht, uitzendarbeid, (schijn)zelfstandigheid en handhaving.
Speciale aandacht gaat naar recente wijzigingen, zoals de herziening van de Detacheringsrichtlijn, de invoering van de Handhavingsrichtlijn, verschillende nieuwe detacheringsmeldingen in de EU, maar ook naar de impact van Brexit.
Dit werk is een aanrader voor iedereen die met buitenlandse tewerkstelling wordt geconfronteerd, zoals HR/mobility verantwoordelijken, advocaten, consultants, academici en ambtenaren.

Prof. dr. Filip Van Overmeiren is director bij Deloitte en als professor verbonden aan de UGent en de VUB, stuurgroeplid van het MoveS project in de schoot van de Europese Commissie en regelmatig spreker op binnen- en buitenlandse conferenties met verschillende publicaties inzake Europees sociaal recht en internationale tewerkstelling op zijn naam.

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Sociaal Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Bibliotheek Sociaal Recht

De Bibliotheek Sociaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het sociaal recht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande sociaal-juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

De Bibliotheek Sociaal Recht staat onder de deskundige leiding van:
Inger De Wilde, postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen en gastprofessor Universiteit Gent
Johan Peeters, professor Universiteit Hasselt, rechter Arbeidsrechtbank Antwerpen
Willy van Eeckhoutte, professor emeritus Universiteit Gent, advocaat Hof van Cassatie
Othmar Vanachter, professor emeritus Katholieke Universiteit Leuven
Ludo Vermeulen, advocaat

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: