Buitencontractuele aansprakelijkheid bij professionele risico's

De auteur analyseert in deze uitgave op systematische wijze de verschillende aspecten van de aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, waarbij zowel het sociaal recht als het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht aan bod komen.

Auteur(s):
Valérie Vervliet
boek | verschenen | 1e editie
april 2007 | xx + 678 blz.

Hardback
€ 98,- € 140,-


ISBN 9789050955935

Inhoud

Dit boek omvat een grondige en kritische studie van de buitencontractuele aansprakelijkheid bij professionele risico’s. De auteur analyseert op systematische wijze de verschillende aspecten van de aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, waarbij zowel het sociaal recht als het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht aan bod komen. Het debat over de rol van het aansprakelijkheidsrecht bij preventie en vergoeding van professionele risico’s is opnieuw zeer actueel als gevolg van de rechtspraak van het Arbitragehof. De diverse – en vaak tegengestelde – opvattingen die hierover niet alleen in België maar ook in de ons omringende landen worden verdedigd, illustreren de grote maatschappelijke relevantie van dit onderwerp.
In deel I behandelt de auteur uitvoerig de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten: na een blik op de historische wortels van de burgerlijke immuniteit, wordt de bestaande aansprakelijkheidsregeling voor professionele risico’s uitgebreid bekeken, zowel in de particuliere als in de publieke sector. In deel II wordt de aansprakelijkheid onderzocht voor schade die niet door professionele risicoverzekeringen wordt gedekt: het gaat hier voornamelijk om de aansprakelijkheid van de werkgever als aansteller en om de beperking van de aansprakelijkheid van de werknemers. Deel III bevat een overzicht van de verschillende verzekeringen die bij deze problematiek een rol spelen, zoals de arbeidsongevallenverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid exploitatie. In dit
deel komt ook de subrogatieproblematiek aan bod.

Valérie Vervliet studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar zij sinds 1998 ook werkte als assistent. In 2006 promoveerde zij aan deze universiteit tot doctor in de rechten. De auteur is nu als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek is voornamelijk op het socialezekerheidsrecht gericht.


“Dit boek is zijn domein dan ook een welgekomen en bovendien zeer degelijk basiswerk voor de rechtspracticus’
In JTT, 20.V.2008Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.