Bronnen internationale bescherming van de rechten van de mens

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste bronnen van de internationale bescherming van de rechten van de mens die voor de Belgische en Nederlandse rechtsbeoefenaar én student van belang zijn.
Editor(s):
Paul De Hert, Kristin Henrard
boek | verschenen | 1e editie
februari 2010 | xv + 815 blz.

Paperback
€ 31,50 € 45,-


ISBN 9789400000407


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 38,-

Inhoud

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste bronnen van de internationale bescherming van de rechten van de mens die voor de Belgische en Nederlandse rechtsbeoefenaar én student van belang zijn.
In deel I zijn de belangrijkste historische teksten opgenomen die verband houden met de rechten van de mens, zoals de Magna Carta, de Bill of Rights, de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de revolutionaire Franse verklaring van de rechten van de mens en de burger.
Deel II bestrijkt het universele systeem van mensenrechtenbescherming: de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Internationale Commissie van Juristen.
In deel III komt het Europese systeem van mensenrechtenbescherming aan bod: de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Europese Unie. De andere regionale systemen worden behandeld in deel IV: het Interamerikaanse systeem, het Afrikaanse systeem en de overige regionale initiatieven.
De mensenrechtenbescherming in België komt aan bod in deel V, terwijl de Nederlandse wetgeving inzake mensenrechtenbescherming in deel VI de revue passeert.
In het laatste deel van dit bronnenboek worden de systemen in enkele westerse landen (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika) opgelijst.

Waar een Nederlandstalige versie van de documenten beschikbaar is, is deze opgenomen. Een gedetailleerde inhoudstafel, een chronologisch en een trefwoordenregister vergemakkelijken het gebruik van dit boek.

Dit bronnenboek is niet alleen een waardevol en nuttig naslagwerk voor studenten in Nederland en Vlaanderen, maar tevens voor iedere praktijkjurist die met deze belangrijke problematiek in contact komt.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. HISTORISCHE TEKSTEN

DEEL II. HET UNIVERSEEL SYSTEEM

DEEL III. HET EUROPEES SYSTEEM

DEEL IV. ANDERE REGIONALE SYSTEMEN

DEEL V. HET BELGISCHE SYSTEEM

DEEL VI. HET NEDERLANDSE SYSTEEM

DEEL VII. DE SYSTEMEN IN ENKELE WESTERSE LANDEN

CHRONOLOGISCH REGISTER (p. 805)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
CHRONOLOGISCH REGISTER (p. 805)

Ook interessant voor u: