Betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht

Dit boek geeft een overzicht van de steeds toenemende betekenis van de mensenrechtenverdragen voor de rechtspraktijk van het personen- en familierecht
Auteur(s):
Paul Lemmens, Patrick Senaeve, Deirdre Van Grunderbeeck, Nathalie Van Leuven
boek | uitverkocht | 1e editie
december 2003 | 201 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050953580

Uitverkocht

Inhoud

Dit boek geeft een overzicht van de steeds toenemende betekenis van de mensenrechtenverdragen voor de rechtspraktijk van het personen- en familierecht.

In deel I wordt een bloemlezing gegeven van de recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op het domein van het personen- en familierecht, en worden grondbeginselen van een Europees personen- en familierecht geformuleerd vanuit het perspectief van de mensenrechten.

Deel II brengt een exhaustieve analyse van de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht waarin toepassing gemaakt wordt van art. 8, art. 12 en art. 14 EVRM.

In deel III wordt een stand van zaken opgemaakt van de betekenis in de Belgische rechtsorde van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) aan de hand van de (uitgebreide) rechtspraak terzake.

Ten slotte wordt de betekenis geanalyseerd van drie andere UNOverdragen (Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, Anti-vrouwendiscriminatieverdrag) voor het personen- en familierecht.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: