Bestuur in de nv

Dit boek beschrijft hoe het bestuur van een grotere naamloze vennootschap in de praktijk wordt georganiseerd. Het werk biedt een grondige (juridische) analyse van de duale bestuursstructuur, de delegatie door de raad van bestuur, de interne taakverdeling en de impact hiervan op de toezichtstaak en de aansprakelijkheid van de bestuurders aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de geldende governance codes.

Auteur(s):
Sarah De Geyter, Ingrid De Poorter, Emmanuel Leroux
Reeks:
Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2022 | xviii + 268 blz.

Paperback
€ 94,-


ISBN 9789400012073


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek beschrijft hoe het bestuur van een grotere naamloze vennootschap in de praktijk wordt georganiseerd. Hoewel de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden heeft – voor zover zij niet werden voorbehouden aan de algemene vergadering – en in principe als college beslist, zal de raad zich in de grotere ondernemingen meestal niet inlaten met beslissingen die het dagdagelijkse reilen en zeilen betreffen.
Hij zal hiervoor (vaak uit noodzaak) een beroep doen op bevoegdheidsdelegaties aan een orgaan van dagelijks bestuur of bijzondere lasthebbers. De aandeelhouders zouden zelfs de keuze kunnen maken voor een duaal systeem waarbij toezicht en algemeen beleid worden toevertrouwd aan één orgaan (de raad van toezicht) en het operationele bestuur aan een ander (de directieraad). Ook worden de taken vaak intern verdeeld door de oprichting van comités, zoals het auditcomité, het remuneratiecomité of een adviserend comité.
Deze delegaties en taakverdelingen verhogen de noodzaak aan toezicht door de raad van bestuur op het management en op de bijzondere comités. Zij hebben ook implicaties voor de aansprakelijkheid van de bestuurders. Het werk biedt een grondige (juridische) analyse van de duale bestuursstructuur, de delegatie door de raad van bestuur, de interne taakverdeling en de impact hiervan op de toezichtstaak en de aansprakelijkheid van de bestuurders aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de geldende governance codes.

Over de auteurs:
Sarah De Geyter, jurist en vrijwillig postdoctoraal medewerker UGent
Ingrid De Poorter, professor UGent, advocaat bij de balie te Brussel, bestuurder in vennootschappen
Emmanuel Leroux, advocaat bij de balie te West-Vlaanderen en te Brussel.

Het werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en financieel recht.

Inhoudsopgave

DEEL I. VERDELING VAN BESTUURSBEVOEGDHEDEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. De bevoegdheidsverdeling beslist in de statuten: het duale bestuur (p. 5)

Hoofdstuk II. Het orgaan van dagelijks bestuur (p. 31)

Hoofdstuk III. Het directiecomité – een uitdovend regime (p. 81)

Hoofdstuk IV. Bijzondere delegaties (p. 83)

DEEL II. COMITÉS IN DE RAAD VAN BESTUUR

Hoofdstuk I. Het belang tot het oprichten van bijzondere comités binnen de raad van bestuur (p. 95)

Hoofdstuk II. Juridische grondslag (p. 101)

Hoofdstuk III. Algemene Principes (p. 107)

Hoofdstuk IV. Auditcomité (p. 111)

Hoofdstuk V. Remuneratiecomité (p. 141)

Hoofdstuk VI. Benoemingscomité (p. 155)

Hoofdstuk VII. Overige adviserende comités (p. 161)

DEEL III. DE TOEZICHTSTAAK VAN HET BESTUURSORGAAN

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 165)

Hoofdstuk II. Beperkte wettelijke omschrijving van toezicht (p. 171)

Hoofdstuk III. Verschillende vormen van toezicht (p. 173)

Hoofdstuk IV. Het toezicht inhoudelijk: van interne controle naar ondernemingsrisicomanagement (p. 179)

Hoofdstuk V. De toezichtstaak van het bestuursorgaan in de rechtspraak (p. 201)

DEEL IV. BESTUURSMODELLEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 213)

Hoofdstuk II. Algemeen overzicht van de recente wijzigingen van de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid (p. 217)

Hoofdstuk III. Aansprakelijkheid bij bevoegdheidsdelegatie door een monistische raad van bestuur (p. 233)

Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid in geval van duaal bestuur (p. 247)

Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid in geval van interne taakverdeling (p. 251)

Bibliografie (p. 259)

Over de reeks

Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht

De Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het vennootschaps- en financieel recht
Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.
Contacteer mail@intersentia.be

Meer over deze reeks