Bescherming van cliënteel

Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.

Auteur(s):
Dave Mertens
boek | verschenen | 1e editie
januari 2011 | xxvi + 784 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789400001244

Inhoud

Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
Na een definitie te hebben gegeven van wat cliënteel is en waar men de bescherming uit kan putten, staat de auteur in een eerste deel stil bij de vrije en eerlijke mededinging enerzijds en de bescherming van cliënteel anderzijds. In een tweede deel komt de cliënteelbescherming ten aanzien van de overheid aan bod: het Decreet d’Allarde, het Unieverdrag van Parijs, het EVRM, de Grondwet, de communautaire en fiscale rechtspraak evenals het herstel van cliënteelschade worden hierbij minutieus ontleed. Vervolgens besteedt D. Mertens in twee zeer heldere en praktische delen aandacht aan enerzijds de cliënteelbescherming en onrechtmatige mededinging en anderzijds de cliënteelbescherming in het kader van de handelszaak.
Ook de talrijke problemen die zich voordoen bij de bescherming en de vergoeding van cliënteel bij handelstussenpersonen worden uitgebreid besproken: zowel de exclusieve concessiehouder als de handelsvertegenwoordiger en de handelsagent passeren de revue, net zoals de vergoeding van cliënteel naar gemeen recht.
Dit boek biedt een uitgebreide schat aan informatie voor advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en eenieder die in contact komt met de juridische bescherming en waardering van cliënteel. De heldere stijl en de grondige analyses van de auteur maken van dit boek een onmiskenbaar standaardwerk.

‘Het boek verdient een voorname plaats in de bibliotheek van al wie beroepshalve te maken heeft met het mededingingsrecht en het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord’.
Eric Dursin in RW 6, jrg. 75

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.