Begunstiging bij levensverzekering

Levensverzekeringen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en dus de dagelijkse juridische praktijk. Naast de verzekeringnemer wordt zeer vaak een derde als begunstigde aangewezen. Zo’n begunstiging bij levensverzekering doet talrijke vragen rijzen, in vele domeinen van het recht.

Editor(s):
Nicolas Carette
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2013 | xi + 129 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400004344

Inhoud

Levensverzekeringen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en dus de dagelijkse juridische praktijk. Zeer vaak wordt een derde als begunstigde aangewezen.
Zo’n begunstiging bij levensverzekering doet talrijke vragen rijzen, in vele domeinen van het recht.
In dit boek, gepubliceerd naar aanleiding van een studiedag georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen, vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, wordt die problematiek toegelicht vanuit diverse invalshoeken door experten in de materie. Achtereenvolgens worden het gemeenrechtelijke kader, de verzekeringsrechtelijke aspecten, de familiaal vermogensrechtelijke aspecten, met de nieuwe erfrechtelijke regeling en zowel de huidige als komende huwelijksvermogensrechtelijke regeling, en de fiscale aspecten besproken. Afsluitend volgen bij wijze van conclusie de krachtlijnen en enkele beschouwingen bij de respectieve bijdragen. Telkens wordt aandacht besteed aan hete hangijzers uit de praktijk en aan de laatste stand van zaken in rechtspraak en wetgeving. Wegens de diverse invalshoeken zullen juristen uit verschillende beroepsgroepen (advocaten, notarissen, magistraten, verzekeringsjuristen, fiscalisten) in dit boek hun gading vinden.

Woord vooraf
Aloïs Van Oevelen

Krachtlijnen van het derdenbeding
Nicolas Carette

Verzekeringsrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering
Britt Weyts

Familiaal vermogensrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering
Renate Barbaix en Nicolas Carette

Fiscaalrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering
Elly Van de Velde

Conclusie. Levensverzekering: een fascinerende triangel waar muziek in zit
Alain Laurent Verbeke

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Krachtlijnen van het derdenbeding (p. 1)

Verzekeringsrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering (p. 33)

Familiaal vermogensrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering (p. 49)

Fiscaalrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering (p. 91)

Conclusie. Levensverzekering: een fascinerende triangel waar muziek in zit (p. 117)