Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (tiende editie)

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.
Auteur(s):
Hendrik Vanhees
boek | verschenen | 10e editie
januari 2020 | x + 1104 blz.

Paperback
€ 47,-


ISBN 9789400010604


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk. Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.

Inhoudsopgave

Wetboek van economisch recht (WER) (p. 1)

TRIPS (p. 317)

Industriële eigendom (p. 367)

Auteursrecht (p. 399)

Octrooirecht (p. 476)

Merkenrecht (p. 697)

Tekeningen- en modellenrecht (p. 935)

De bestrijding van namaak (p. 1041)

Ook interessant voor u: