Artsen en deontologie

Het boek behandelt de vraag of een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende garanties biedt op goede gezondheidszorgen. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische regels gegarandeerd kunnen worden. Tot slot volgt de formulering van een voorstel tot een ‘Basiscode voor medische deontologie’.

Auteur(s):
Coralie Herijgers
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
24
boek | verschenen | 1e editie
april 2021 | xxxii + 902 blz.

Hardback
€ 210,- € 300,-


ISBN 9789400013377


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Een goede medische dienstverlening waarbij de belangen van patiënten centraal staan, daar zouden goede deontologische regels mee voor moeten zorgen. Maar een goede deontologische code, wat is dat nu? Net dat is de focus van dit boek. De vraag wordt gesteld of een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende garanties biedt op goede gezondheidszorgen. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische regels gegarandeerd kunnen worden. Tot slot volgt de formulering van een voorstel tot een ‘Basiscode voor medische deontologie’.

Het boek biedt vanuit verschillende invalshoeken een geïntegreerde en vernieuwde blik op het ‘medisch professionalisme’ met verwijzingen naar Belgische, Nederlandse, Franse, Amerikaanse, Britse en internationale juridische, ethische en sociologische literatuur. Artsen, patiënten, verzekeraars, advocaten, medewerkers van ziekenhuizen, bemiddelaars …, elk van hen zal op een leesbare en duidelijke manier inzicht kunnen krijgen in alle aspecten van een goede medische beroepsuitoefening.

Coralie Herijgers studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2020 promoveerde zij tot doctor in de rechten aan dezelfde universiteit.
Ze heeft een brede interesse in het gezondheidsrecht. Ze beschikt door haar academisch werk over een specifieke expertise inzake rechten en plichten van artsen.
Coralie Herijgers publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over medische deontologie en professionele codes. Ze is als academisch medewerker verbonden aan de Universiteit Antwerpen en is werkzaam als jurist bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Inhoudsopgave

Deel I. Inleiding

Hoofdstuk 1. De medische deontologie als onderzoeksobject (p. 1)

Hoofdstuk 2. De beginselen van behoorlijke regelgeving als uitgangspunt (p. 69)

Deel II. De doelstelling van de code van medische deontologie

Hoofdstuk 1. Een overkoepelende kwaliteitsdoelstelling (p. 107)

Hoofdstuk 2. De grondslagen van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening (p. 131)

Hoofdstuk 3. Een duidelijke formulering van de kwaliteitsdoelstelling (p. 157)

Hoofdstuk 4. Besluit (p. 169)

Deel III. De code van medische deontologie vanuit wetgevingstechnisch perspectief

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 171)

Hoofdstuk 2. Gecodificeerde deontologische normen (p. 175)

Hoofdstuk 3. Een codificatie op basis van een 'principles-based approach' (p. 187)

Hoofdstuk 4. Een codificatie op basis van een multidisciplinaire inbreng (p. 203)

Hoofdstuk 5. Besluit (p. 231)

Deel IV. Deugdelijke deontologische regels

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 233)

Hoofdstuk 2. Bekwaamheid (p. 245)

Hoofdstuk 3. Onafhankelijk (p. 313)

Hoofdstuk 4. Partnerschap tussen arts en patiënt (p. 467)

Hoofdstuk 5. Respectvolle professionele samenwerking (p. 667)

Hoofdstuk 6. Maatschappelijke verantwoordelijkheidszin (p. 731)

Deel V. Algemeen besluit

Hoofdstuk 1. Van onderzoeksvraag tot basiskwaliteitskader (p. 779)

Hoofdstuk 2. Het uitgewerkte kwaliteitskader voor een deugdelijke deontologische code (p. 787)

Hoofdstuk 3. Bijkomende inzichten: vier overkoepelende basisuitgangspunten (p. 805)

Hoofdstuk 4. Een inhoudelijk deugdelijke Code vanuit helikopterperspectief (p. 817)

Literatuurlijst (p. 819)

Trefwoordenregister (p. 899)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: