Artikelsgewijs

Dit boekje graaft artikelsgewijs naar de kern van een rechtsstaat, alsook naar de paradoxen ervan.
Auteur(s):
Bruno Coppieters
boek | verschenen | 1e editie
november 2016 | xviii + 50 blz.

Paperback
€ 24,-


ISBN 9789400007987

Inhoud

In een rechtsstaat staat niemand boven de wet.
Maar waarom zouden we de wet naleven? En als we de wet al naleven, is dan eender welke wet onze gehoorzaamheid waard?
Dit boekje graaft artikelsgewijs naar de kern van een rechtsstaat, alsook naar de paradoxen ervan.
Het is geen traktaat, wel een speelse, niettemin ernstig bedoelde reflectie.
Artikelsgewijs richt zich tot elke jurist begaan met de maatschappelijke relevantie van het recht.
En nog meer richt Artikelsgewijs zich tot elke burger bekommerd om de rechtsstaat.

Bruno Coppieters (1965) studeerde rechten, ondernemingsrecht en filosofie in Antwerpen en Leuven.
Hij is bestuurslid van de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) en is werkzaam als bedrijfsjurist.

Inhoudsopgave

Titel I. De voorrang van de wet (p. 1)

Titel II. Motieven (p. 4)

Titel III. Niet eender welk recht, niet eender welke wet (p. 11)

Titel IV. Grondrechten (p. 25)

Titel V. Beginselen (p. 33)

Titel VI. De rechtsstaat als kromhout van paradoxen (p. 43)