Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn

Dit liber is symbool voor de waardevolle bijdragen die professor Vanachter aan de samenleving heeft geleverd en voor de overtuiging dat zijn rijke persoon, zowel binnen het arbeidsrecht als in het Instituut voor Arbeidsrecht, nog lang na zijn emeritaat zal nazinderen.
Auteur(s):
Instituut voor Arbeidsrecht
boek | uitverkocht | 1e editie
september 2009 | xxxv + 817 blz.

Hardback
€ 165,-


ISBN 9789050959483

Uitverkocht

Inhoud

Aan het einde van het academiejaar 2008-2009 sluit het Instituut voor Arbeidsrecht een hoofdstuk af. De K.U.Leuven emeriteert dan gewoon hoogleraar Othmar Vanachter.
Dat betekent voor professor Vanachter het einde van een decennialange academische loopbaan aan de K.U.Leuven. Gedurende die loopbaan heeft hij zich met digniteit en grenzeloze inzet gekweten van de kerntaken van de academicus.

Al met zijn doctoraal proefschrift “Arbeidsrecht en vrijheid van ondernemen” plaatste hij zich in 1975 in het hart van het arbeidsrechtelijk debat. Gedurende de daaropvolgende decennia heeft hij de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht steeds op de voet gevolgd en mee gestuurd. Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht en zijn raakvlakken met andere rechtstakken, de taalwetgeving, de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de uitzendarbeid, de arbeidstijd, de ondernemingsraad en de sociale verkiezingen, het sociaal overleg, het statuut van de collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op collectieve actie, … Geen enkele topic van het arbeidsrecht ontsnapte aan zijn kritisch onderzoek. Meerdere generaties studenten aan verschillende faculteiten heeft hij op toegankelijke wijze wegwijs gemaakt in de structuur van het arbeidsrecht en de achtergrond ervan.

Zijn ‘klant’-vriendelijkheid naar studenten toe strekt elkeen tot voorbeeld. Zowel binnen de K.U.Leuven als daarbuiten heeft hij talrijke diensten verleend. Binnen de K.U.Leuven heeft hij talrijke mandaten opgenomen aan de faculteit Rechtsgeleerdheid – van lid van het bestuur over lid van de doctoraatscommissie tot lid van de beoordelingscommissie – én op universitair niveau – actueel nog vervult hij op serene wijze de tijdsintensieve rol van ombudspersoon van de K.U.Leuven. Buiten de K.U.Leuven is hij steeds bereid om gedegen advies te verlenen aan de overheid en diverse instellingen, heeft hij een substantiële bijdrage geleverd tot de syndicale vorming en de opleiding van sociale rechters, is hij voorzitter van de Adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, …

Een professor met een dergelijk indrukwekkend curriculum verdient hulde. Daarom bieden zijn vele collega’s en vrienden hem een liber amicorum aan.
Elke professor heeft zo zijn stokpaardjes. Voor professor Vanachter is de veiligheid en gezondheid op het werk een geliefkoosd onderwerp. Hij was een drijvende kracht achter de hervorming van het ARAB naar de Codex Welzijn op het Werk en de Wet Welzijn Werknemers. Ook de evolutie en de toekomst van het arbeidsrecht ligt hem na aan het hart.
Het liber amicorum draagt dan ook de passende titel “Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn”. Het liber is symbool voor de waardevolle bijdragen die professor Vanachter aan de samenleving heeft geleverd en voor de overtuiging dat zijn rijke persoon, zowel binnen het arbeidsrecht als in het Instituut voor Arbeidsrecht, nog lang na zijn emeritaat zal nazinderen.‘Talrijjke bijdragen kunnen nuttig worden geconsulteerd door de beoefenaren van het arbeidsrecht. En oud-studenten en collega’s van Professor Vanachter zullen het boek aanschaffen als een mooi aandenken aan de emeritus’.
Luc Eliaerts in RW jrg. 74 nr 31 2 april 2011

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: