Appartementsmede-eigendom

Dit boek bespreekt de krachtlijnen van het Belgische appartementsrecht zoals grondig gewijzigd door de wet van 18 juni 2018. Het boek geeft telkens voorbeelden aan de hand van talrijke rechtspraak.

Auteur(s):
Frank Burssens, Laura De Smijter
boek | verschenen | 1e editie
mei 2022 | xiv + 210 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400014657

Inhoud

In deze uitgave worden de krachtlijnen van het Belgische appartementsrecht zoals grondig gewijzigd door de wet van 18 juni 2018 besproken.

In de eerste plaats wordt aandacht gegeven aan de akten van de mede-eigendom (basisakte, reglement van mede-eigendom en reglement van interne orde) en hoe die moeten ingepast worden in de huidige wetgeving. Verder wordt de werking van de organen van de vereniging van mede-eigenaars toegelicht, als daar zijn de algemene vergadering, raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen en het contentieux daarrond. Het boek geeft telkens voorbeelden aan de hand van talrijke rechtspraak.

Over de auteur

Frank Burssens is advocaat-vennoot bij Everest Advocaten en gastprofessor aan de KU Leuven. Als advocaat behandelt hij voornamelijk dossiers betreffende het vastgoedrecht en het bouwrecht.

M.m.v. Laura De Smijter.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. Kenmerken van de appartementswet (p. 1)

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied van de wet (p. 3)

Hoofdstuk III. Akten van de mede-eigendom (p. 13)

Hoofdstuk IV. De rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars (p. 29)

Hoofdstuk V. De algemene vergadering (p. 49)

Hoofdstuk VI. De syndicus (p. 93)

Hoofdstuk VII. De raad van mede-eigendom (p. 121)

Hoofdstuk VIII. De commissaris van de rekeningen (p. 127)

Hoofdstuk IX. De voorlopige bewindvoerder (p. 129)

Hoofdstuk X. Rechtsvorderingen (p. 135)

Hoofdstuk XI. Uitvoeren van werken aan het gebouw (p. 157)

Hoofdstuk XII. Eigendomsoverdracht van een kavel (p. 167)

Hoofdstuk XIII. Schulden van de mede-eigenaars t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars (p. 175)

Hoofdstuk XIV. Afbraak van een appartementsgebouw (p. 179)

Hoofdstuk XV. Privacybescherming (p. 183)

Hoofdstuk XVI. Vertaling van de documenten naar de taal van het taalgebied waar het gebouw is gelegen (art. 3.96 BW – art. 577-11/2 (oud) BW) (p. 189)

Hoofdstuk XVII. Ontbinding en vereffening van de vereniging van mede-eigenaars (p. 191)

Hoofdstuk XVIII. De gerechtelijke reorganisatie van de vereniging van mede-eigenaars (p. 195)

Hoofdstuk XIX. Inwerkingtreding van de wet – Dwingend recht (p. 197)

Hoofdstuk XX. Energieprestaties en nutsvoorzieningen (p. 199)

Hoofdstuk XXI. Besluit (p. 205)

Literatuurlijst (p. 207)