Alimentatie & kinderen, 2de druk

In dit boek wordt de problematiek van de alimentatie voor kinderen besproken doorheen verschillende rechtstakken, waarbij niet alleen het theoretische kader, maar ook de rechtspraktijk aan bod komt.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2010 | vii + 248 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400001190

Inhoud

Een echtscheiding betekent een breuk in de gezinssolidariteit. Het oorspronkelijke gezin houdt op te bestaan, met verregaande economische gevolgen. Een echtscheiding heeft een duidelijke impact op de levensstandaard van ouders en kinderen. Scheiden is dan ook een belangrijke oorzaak van verarming. Ouders die hun kinderen samen opvoeden en niet hetzelfde dak delen, hebben immers meer kosten dan samenwonende ouders. Als ouders scheiden of uit elkaar gaan, moet de ontwikkeling van de kinderen verder gezet kunnen worden zoals voorheen. Zonder financiële middelen is dit bijna onmogelijk.
Daarom zal bij een scheiding bijna altijd een alimentatie of onderhoudsbijdrage voorzien worden voor de kinderen.
Beide ouders zijn aan hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en een passende opleiding verschuldigd (art. 203 BW). Dit blijft ook zo indien de ouders niet meer samenleven. De ouder bij wie het kind feitelijk verblijft, zal zijn onderhoudsplicht in natura vervullen door doorlopend de kosten en de lasten van het kind te dragen. De andere ouder is gehouden zijn bijdrage te leveren door het betalen van een onderhoudsgeld voor de kinderen.
In dit boek komt de problematiek van de alimentatie voor kinderen aan bod doorheen verschillende rechtstakken, m.n. het burgerlijk recht (algemeen overzicht van de alimentatiegelden voor de kinderen en de begroting ervan), het socialezekerheidsrecht (de gezinsbijslagregeling), het strafrecht (de misdrijven van verlating van familie en de achterlating van een kind in behoefte) en het internationaal privaatrecht. Hierbij wordt niet alleen het theoretische kader geschetst, maar ook de rechtspraktijk komt aan bod, o.a. in een tekst over de organisatie en de werking van de Dienst Alimentatievorderingen en in de bijdragen waarin een jeugdrechter en een vrederechter hun praktijkervaring hebben opgetekend.
Dit interdisciplinaire naslagwerk, waarin theorie en praktijk tegen elkaar worden afgewogen, heeft als doelgroep advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en welzijnswerkers die professioneel bezig zijn met alimentatie en kinderen.
Met bijdragen van Tom Boelaert, Steven Brouwers, Joëlle Colaes, Bart De Smet, Christian Denoyelle, Joris Ghysels, Thalia Kruger, Frederik Swennen, Kim Vercammen en Valérie Vervliet.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: