Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan.
Auteur(s):
Roel Fransis
boek | verschenen | 1e editie
maart 2017 | xxiv + 566 blz.

Hardback
€ 189,-


ISBN 9789400007772

Inhoud

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Roel Fransis

Inleiding (p. 1)

Deel I. Begripsbepaling en typologie

Hoofdstuk 1. Een quasi-onbenoemde rechtsfiguur (p. 7)

Hoofdstuk 2. Een heterogeen begrip. Typologie van de achterstelling (p. 31)

Besluit bij Deel I. Begripsbepaling van de achterstelling (p. 117)

Deel II. Kwalificatie, rechtsgeldigheid en derdenwerking van de achterstelling op grond van een rechtshandeling

Hoofdstuk 1. Algemene kenmerken van de achterstelling en afbakening ten opzichte van aanverwante rechtsfiguren (p. 122)

Hoofdstuk 2. Rechtsgeldigheid en tegenwerpelijkheid van de achterstelling ten aanzien van de andere schuldeisers van de gemeenschappelijke debiteur (p. 175)

Hoofdstuk 3. Analyse van de diverse kwalificatietheorieën van de achterstelling (p. 225)

Hoofdstuk 4. De eigenlijke achterstelling als conventionele rangwijziging: Het onderscheid tussen de verbindende kracht en de verbintenisscheppende inhoud van de overeenkomst (p. 271)

Hoofdstuk 5. De eigenlijke achterstelling als modaliteit van de junior-schuldvordering. Th eorie van de modalisering van schuldvorderingen (p. 281)

Hoofdstuk 6. Typologische kwalifi catie van de oneigenlijke achterstelling (p. 309)

Hoofdstuk 7. Typologische kwalificatie van de eigenlijke achterstelling (p. 311)

Deel III. Analyse van de voornaamste rechtsgevolgen van de achterstelling op grond van een rechtshandeling

Hoofdstuk 1. Cessie van de junior- of van de senior-schuldvordering (p. 329)

Hoofdstuk 2. Achterstelling en schuldvergelijking (p. 377)

Hoofdstuk 3. Zekerheidsrechten (p. 385)

Hoofdstuk 4. Achterstelling en insolventieprocedures (p. 401)

Hoofdstuk 5. Tenietgaan van de achterstelling (p. 453)

Hoofdstuk 6. Rechtsbescherming van de senior (p. 503)

Algemeen besluit van het onderzoek (p. 523)

Bibliografie (p. 537)

Trefwoordenregister (p. 563)