1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling inzichtelijk. Ze behandelen de aangifte en controle, de bewijsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de belastingplichtige. * Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden. * Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.
  Paperback
  € 75,-

 2. Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

  Hardback
  € 235,-
 3. EU Private Law

  Verschijnt 19 mei 2021

  The book deals with the impact of EU law on private relations. While EU law has principally developed through vertical relations of the Union and its Member States with private persons, its foundations, principles and enforcement mechanisms are increasingly affecting the growing body of EU law governing horizontal relations between individuals and undertakings. The results are sometimes unexpected and sometimes inappropriate.
  Hardback
  € 149,-

 4. States cooperate to stem irregular migration flows, yet migration control agreements often result in widespread violations of the socio-economic rights of people on the move contained in the Global South. This book examines the States that are responsible for these violations.
  Paperback
  € 75,-
 5. Bemiddeling in balans

  Verschijnt 20 mei 2021

  Dit boek geeft een alomvattend overzicht van alle relevante wet- en regelgeving inzake bemiddeling sinds de millenniumwisseling (m.i.v. zeer recente wettelijke ingrepen (bv. de wet van 31 juli 2020 inzake de kosteloze rechtsbijstand)) en geeft zeer gerichte aanbevelingen tot optimalisering. Dit boek brengt enkele obstakels aan het licht die de ontwikkeling van bemiddeling in de weg kunnen staan, en reikt een bijzonder ruime waaier van moge...

  Paperback
  € 105,-

 6. Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak (van 2019, 2020 en begin 2021) in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.
  Paperback
  € 77,-

 7. Dit werk leidt uit de geldende rechtsprincipes en de rechtspraak van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de toe te passen regels voor het non bis in idem beginsel op verschillende sanctiesystemen (strafrecht, tuchtrecht, asdministratieve sancties) af.

  Garenloos
  € 60,-

 8. This book provides an in-depth analysis of both the general economic theory of secured lending, as well as the very concrete and detailed aspects of the legal framework in which it takes place, in Belgium and the United States. Legal practitioners will find a deeper economic understanding of how credit works, and answers to legal questions that no traditional, inside-the-box legal handbook will ever ask. Economists will find theory applied t...
  Hardback
  € 140,-

 9. Dit boek behandelt alle aspecten van de overschrijving en de kantmelding, met inbegrip van de overschrijving van het bewarend en uitvoerend beslag. Ook de doorhaling van bezwarende overschrijvingen wordt uitvoerig behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij de meest recente ontwikkelingen, zoals onder meer de overschrijving van de erfakte en de wijzigingen aan het systeem van de kantmelding.

  Hardback
  € 110,-

 10. Dit boek maakt de lezer wegwijs in de fiscale behandeling van beroepsinkomsten en -uitgaven.. één voor één worden de relevante bepalingen van het WIB onder de loep genomen en op een doorzichtige wijze geduid, telkens met verwijzing naar recente evoluties in de rechtspraak en interessante inzichten uit de rechtsliteratuur.  Bottom of Form

  Paperback
  € 80,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5