1. Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent.
  Paperback
  € 59,-

 2. Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht. 

  Paperback
  € 27,-

 3. Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt.

  Paperback
  € 65,-

 4. Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan.
  Paperback
  € 45,-

 5. Dit boek bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, schade-aangifte enz.), van de verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer, gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen.
  Paperback
  € 22,50

 6. Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen.
  Paperback
  € 30,-