1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Een praktische toelichting bij een aantal kernelementen van het publiekrecht die onvermijdelijk ook meespelen in de beoordeling van burgerrechtelijke en strafrechtelijke geschillen
  Seminar
  € 200,32 (incl. BTW)

 2. Tijdens deze 8ste editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.
  Seminar
  € 272,25 (incl. BTW)

 3. Deze studienamiddag heeft tot doel de deelnemers meer inzicht te geven in het functioneren van de blockchaintechnologie, de opportuniteiten en mogelijke knelpunten ervan.
  Seminar
  € 265,17 (incl. BTW)

 4. De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
  Seminar
  € 413,09 (incl. BTW)
 5. Capita selecta energierecht 2018

  Verschijnt 14 februari 2019

  Voorstelling Jaarboek Energierecht 2018
  Seminar
  € 465,10 (incl. BTW)

 6. Comparative Concepts of Criminal Law is unique in the sense that it introduces the reader to the fundamental concepts and rules of substantive criminal law in a comparative way and not just to the criminal law system of one specific jurisdiction.
  Paperback
  € 89,-

 7. This collection of essays addresses the most pressing contemporary issues in international law and relations. The authors are leading experts and renowned actors on the international stage or in national jurisdictions.
  Paperback
  € 85,-

 8. Advancing the Right to Health Care in China analyses the role of accountability, a Western concept that has recently been introduced to China, in advancing the right to health care in light of China’s unique political, legal and social background.
  Paperback
  € 70,-
 9. Competition Policy in Healthcare

  Verschijnt 11 januari 2019

  This book brings a unique, comparative approach to competition policy in healthcare. By examining an insurance-based and a taxation-funded healthcare system, insights emerge into the applicability and application of general competition law and healthcare-specific competition rules at EU and Member State level. The developing interactions between healthcare regulators and competition authorities, and issues arising from hospital mergers with re...
  Hardback
  € 79,-

 10. Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Dit boek gaat na hoe het huidige recht hiertegen bescherming biedt. Daarbij wordt ook het recht in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besproken. De auteur formuleert bovendien een concreet voorstel om de wetgeving aan te passen.
  Hardback
  € 125,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5