1. De bijdragen in dit boek behandelen vanuit verschillende rechtstakken hoe advocaten ertoe kunnen bijdragen dat de uitvoering van vonnissen en arresten zo optimaal mogelijk verloopt en een zo groot mogelijke kans op succes heeft, en geeft daarbij een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.
  Paperback
  € 38,15 € 54,50

 2. Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
  Paperback
  € 45,50 € 65,-

 3. Na een korte situering van de problematiek bespreekt de auteur kort de opeenvolgende wetten en beschrijft hij waarom het zo moeilijk was om de wetgeving te conformeren aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een volgend deel geeft de auteur een beknopt overzicht van de rechtspraak van het EHRM, van 1998 tot heden.
  Paperback
  € 17,50 € 25,-

 4. Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  € 40,60 € 58,-

 5. Aan de hand van enkele topics wil dit boek een aantal inzichten en handleidingen aanreiken om de werking van het advocatenkantoor te analyseren en zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
  Paperback
  € 45,50 € 65,-

 6. Het traditionele gezin maakt meer en meer plaats voor samenlevingsvormen buiten het huwelijk en steeds meer huwelijken eindigen in echtscheiding. De verschillende bijdragen in het boek belichten de veranderingen op juridisch vlak van deze maatschappelijke evolutie.
  Paperback
  € 56,- € 80,-

 7. De auteur onderzoekt hoe de veranderingen in de deontologie van de advocaat worden aangestuurd door een aantal externe factoren, zoals de internationalisering en globalisering, de professionalisering en specialisatie van het beroep, het ontstaan van de ‘cyberadvocaat’ en de Europese invloeden zoals het EHRM en het Europese marktrecht.
  Paperback
  € 17,50 € 25,-

 8. De auteur geeft een overzicht van de belangrijkste recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht en duidt een aantal knelpunten.
  Paperback
  € 17,50 € 25,-

 9. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz.. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.
  Paperback
  € 21,- € 30,-

 10. In België is de verleiding groot beroep te doen op zelfstandige medewerkers, wat aanleiding kan geven tot schijnzelfstandigheid en schijnloontrekkendheid. De auteurs analyseren hoe rechtspraak en wetgever het voortschrijdende fenomeen van de schijnzelfstandigheid een halt trachten toe te roepen.
  Paperback
  € 21,- € 30,-