1. 1
 2. 2

 1. Van egoïsme via paternalisme naar fraternalisme? Doorheen de bijdragen wordt aangetoond dat anno 2010 samenwerking en flexibiliteit de nieuwe codewoorden zijn van het contractenrecht.
  Paperback
  € 70,-

 2. De introductie van de recidive als rechtsfiguur vormt een eerste reactie van de wetgever op het bredere maatschappelijke fenomeen van herhaald delinquent gedrag. Dit boek geeft een analyse van 200 jaar rechtspraak en rechtsleer.
  Paperback
  € 140,-
 3. Derden in het contractenrecht

  Verschijnt 24 november 2009

  Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.
  Paperback
  € 60,-

 4. Centraal thema in dit boek is de mogelijke rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten.
  Paperback
  € 85,-

 5. Dit boek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de veelheid aan regels die toepasselijk zijn op ondergrondse constructies.
  Paperback
  € 65,-

 6. Het belangenconflict tussen de aandeelhouders en bestuurders enerzijds en de crediteuren van de vennootschap anderzijds, staat in dit boek centraal.
  Paperback
  € 100,-

 7. Deze bundel heeft als centrale vraag de wijze waarop het recht omgaat met grensoverschrijdende situaties. Aan de hand van een drieluik, te weten (I) grensoverschrijdende personen, (II) grensoverschrijdende overheden en (III) grensoverschrijdende risico’s, worden diverse juridische problemen onderzocht die optreden bij grensoverschrijding in de letterlijke betekenis van het woord.
  Paperback
  € 85,-

 8. Dit boek, dat een intensieve Neder-Belgische rechtsvergelijking bevat, is bovendien intra- en interdisciplinair. De problematiek wordt niet alleen benaderd vanuit diverse juridische disciplines, gaande van ouder-kindrelaties, recht op levensonderhoud en alimentatie, over vermogensrecht en erfrecht tot sociale zekerheid en fiscaliteit, maar ook vanuit de demografie en de sociologie.
  Paperback
  € 125,-

 9. Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van de inhoud en werking van overeenkomsten naar Belgisch en Nederlands recht.
  Paperback
  € 110,-

 10. Dit boek levert een bijdrage aan de discussie over een bijzonder actueel onderwerp, namelijk, hoe het recht en het beleid om moeten gaan met onzekere risico’s.
  Paperback
  € 65,-
 
 1. 1
 2. 2