1. Ontslagrecht: een stand van zaken

    Verschijnt 23 april 2021

    Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
    Seminar
    € 290,40 (incl. BTW)