1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Vastgoedverwerving

  Verschijnt 13 november 2020
 2. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Verschijnt 27 oktober 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 345,- (incl. BTW)

 3. Het WVV (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is in werking getreden op 1 mei 2019, met heel wat ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Maar wat zijn de fiscale implicaties van heel wat van die nieuwigheden? De invoering van de statutaire zetelleer voor de bepaling van de ‘nationaliteit’ van een vennootschap, de afschaffing van het kapitaalbegrip, aandelen met meervoudig stemrecht, de wijzigingen inzake ontbinding en vereffening … hebben immers ook een grote fiscale impact.
  Seminar
  € 337,59 (incl. BTW)

 4. Sinds 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht van kracht. Deze wet heeft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samengevoegd om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gefaseerd in werking getreden. Ook deze regelgeving heeft een impact op de regels inzake insolventierecht (aansprakelijkheid, ontbinding en vereffening).
  Seminar
  € 235,95 (incl. BTW)

 5. Tijdens deze opleiding wordt het stappenplan van de vereffening-verdeling bij het openvallen van een nalatenschap behandeld (met aandacht voor bepaalde aspecten van het nieuw erfrecht). Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de wisselwerking tussen de civiele en de fiscale aspecten van de vereffening-verdeling.
  Seminar
  € 235,95 (incl. BTW)

 6. Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.
  Seminar
  € 332,75 (incl. BTW)

 7. Welke ingrijpende wijzigingen heeft het nieuwe WVV ingevoerd?
  Seminar
  € 255,20 (incl. BTW)

 8. Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 263,44 (incl. BTW)

 9. Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
  Seminar
  € 196,24 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3