1. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  € 264,46 (incl. BTW)

 2. Het Hof van Cassatie interpreteert niet alleen wetsbepalingen maar creëert ook rechtsregels. Het belang van die rechtsvormende taak is de afgelopen decennia sterk toegenomen, onder andere door een verhoogde wetgevende activiteit en de belangrijke positie van het Hof in onze meerlagige rechtsorde. De cassatierechter is echter werkzaam binnen een procedureel kader dat het belang van rechtsvorming onvoldoende lijkt te onderkennen. Zo is het niet uitzonderlijk dat belangrijke rechtsvragen pas na enkele jaren een antwoord krijgen van de cassatierechter.
  Seminar
  € 226,75 (incl. BTW)

 3. Webinars:
  Seminar
  € 296,45 (incl. BTW)

 4. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 204,49 (incl. BTW)

 5. Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 387,20 (incl. BTW)
 6. Webinars: Ondernemingsstrafrecht

  Verschijnt 26 oktober 2020

  De laatste wetgeving, de meest recente rechtspraak
  € 292,21