1. Deze nieuwe zesde editie van het wetboek ‘Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten- Geannoteerd met recente rechtspraak van
    het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof,
    het Hof van Cassatie en de Raad van State’ bundelt de geldende wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze editie is verrijkt met meer dan 250 fundamentele arresten van het Hof van Justiti...

    Paperback
    € 73,50 € 105,-