1. Dit werk gaat na in welke mate de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs beperkingen op legt aan de Vlaamse decreetgever wanneer die regulerend optreedt ten aanzien van het onderwijs.
    -----------------

    Auteur Johan Lievens werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn doctoraat. Lees het interview hier: https://lnkd.in/esFhPka.

    Hardback
    € 98,-