1. Deze nieuwe editie is de eerste uitgave over het boekhoudrecht dat rekening houdt met de nieuwe vennootschapswetgeving!

    In deze derde editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn o...

    Paperback
    € 83,-