1. Al deze thema’s komen in dit boek aan bod en trachten een antwoord te geven op de vraag of de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt zich al dan niet in een stroomversnelling bevindt.
    Paperback
    € 175,-

  2. In dit boek wordt onderzocht hoe de aansprakelijkheid voor schade door catastroferisico's op efficiënte wijze kan worden geregeld en op welke wijze kan worden voorzien in een adequaat compensatiesysteem.
    Paperback
    € 210,-