1. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
    Paperback
    € 100,-

  2. In dit werk poogt de auteur de krachtlijnen bloot te leggen die de arbeidswetgever hebben geleid bij de uitwerking van de arbeidsbescherming.
    Paperback
    € 65,-