1. Bescherming van cliënteel

  Verschijnt 5 januari 2011

  Dit boek besteedt aandacht aan de regels die van toepassing zijn op een bijzonder schaars goed, m.n. ‘cliënteel’ en aan de juridische bescherming die hieraan wordt verleend.
  Hardback
  € 175,-

 2. Het werk biedt de lezer niet alleen een van de eerste artikelsgewijze commentaren op de nieuwe Wet precontractuele informatie van 19 december 2005, maar ook een heldere stand van het recht met betrekking tot franchiseovereenkomsten, handelsagentuur en concessieovereenkomsten.
  Paperback
  € 50,-